Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Forhandler på Riksavtalen

Nå har Fellesforbundet og NHO Reiseliv startet forhandlingene på Riksavtalen. Se alle kravene her.

Forbundssekretær Clas Delp
Foto: John Trygve Tollefsen

Mandag 4. april kl. 13 møttes Fellesforbundet og NHO Reiseliv for å overlevere sine krav og starte forhandlingene på Riksavtalen. 

Riksavtalen er en overenskomst mellom Fellesforbundet (LO) og NHO Reiseliv (NHO). Avtalen gjelder for arbeidstakere innenfor overnattingsvirksomhet, serveringsvirksomhet, cateringsvirksomhet og lignende på land. Forhandlingsleder for Fellesforbundet er forbundssekretær Clas Haarek Delp.

Se alle datoer for lønnsoppgjøret

Økte lønnssatser og bedre vilkår

Fellesforbundet går til forhandlingene med ønske om å heve lønnen i bransjen, slik at Hotell- og restaurantnæringen skal bli mer levedyktig og attraktiv i konkurranse med andre næringer. Derfor er forbundets hovedkrav å øke lønnssatsene i Riksavtalen, og få bestemmelser som sikrer bedre vilkår i bransjen. 

– Den viktigste utfordringen i årets oppgjør er at bransjen har et skrikende behov for arbeidskraft både nå og i tiden fremover. Reiselivet er slett ikke alene om å mangle arbeidskraft. Derfor er det viktig for oss å forbedre både lønnsnivå og tilleggene for ubekvem arbeidstid slik at bransjen blir mer attraktiv i konkurranse med andre næringer, sier forbundssekretær Clas Delp. 

Bedre rekruttering og lokale forhandlinger

Bransjene som er omfattet av Riksavtalen er blant de som har blitt hardest rammet av pandemiens mange nedstengninger og inngripende tiltak. I Hotell- og restaurantnæringen er det nå svært mange virksomheter som sliter med rekruttering og manglende arbeidskraft, som følge av at mange ansatte har forlatt bransjen under og etter pandemien.

Fellesforbundet mener derfor at bransjen må ha gode nok bestemmelser og vilkår til å både kunne rekruttere nye arbeidstakere, og samtidig ivareta og beholde de som allerede er i bransjen. 

– Bransjen må tilby vilkår som er attraktive for potensielle arbeidstakere, og vilkårene må føre til at de som allerede er i bransjen også blir værende. Vi har ingen flere å miste. Mange har funnet seg annet arbeid under pandemien, så nå må vi gjennom tariffoppgjøret komme opp med løsninger som forebygger at enda flere erfarne fagfolk forsvinner til andre bransjer, sier Clas Delp.

– Vi har også behov for å se på bestemmelsene om lokale forhandlinger og hvordan disse skal gjennomføres for å fungere bedre i praksis. Reelle og fungerende lokale lønnsforhandlinger er etter vårt syn et viktig virkemiddel både for å beholde gode fagfolk og for å rekruttere nye, fastslår Delp.

Kravdokumenter til nedlasting