Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Forhandler om Havbruksoverenskomsten

Nå har Fellesforbundet og Sjømat Norge startet forhandlingene på Havbruksoverenskomsten. Se alle kravene her.

Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon er klar for å forhandle om bedre vilkår i Havbruksoverenskomsten

Mandag 9. mai kl. 13 møttes Fellesforbundet og Sjømat Norge for å starte forhandlingene på Havbruksoverenskomsten.   

Havbruksoverenskomsten er en overenskomst mellom Fellesforbundet (LO) og Sjømat Norge (NHO), og omfatter ansatte som utfører arbeid innen havbruk. Dette inkluderer eksempelvis oppdrett av fisk, skalldyr, sjø- og landanlegg og fryseri når dette er en del av den stedlige virksomhet, eller annen tilliggende virksomhet i forbindelse med hovedproduktet.

Totalt 2750 av Fellesforbundets medlemmer er omfattet av Havbruksoverenskomsten.

Forhandlingsleder for Fellesforbundet er forbundssekretær Kine Asper Vistnes.

Se alle datoer for lønnsoppgjøret

Økt kjøpekraft og bedre arbeidsvilkår

Fellesforbundet går til forhandlingene om Havbruksoverenskomsten med krav om blant annet økt kjøpekraft, bedre arbeidsvilkår og tydeligere bestemmelser i overenskomsten. 

Dette trekker forhandlingsleder Kine Asper Vistnes frem som forbundets hovedkrav i årets lønnsoppgjør. 

– Hovedkravene våre går i hovedsak på å få tydeligere bestemmelser på arbeidstid, likestilling og HMS og økt kjøpekraft for våre medlemmer, sier forhandlingsleder og forbundssekretær Kine Asper Vistnes. 

Ønsker en mer fremtidsrettet Havbruksnæring

Gjennom årets forhandlinger vil Fellesforbundet forhandle om krav som kan sikre en mer levedyktig og fremtidsrettet havbruksnæring, med tydelige og gode arbeidstidsbestemmelser og økt fokus på HMS. 

Fellesforbundet mener dette vil være viktig for bransjens utvikling, slik at man kan styrke rekrutteringen og sørge for at bransjen følger den teknologiske omstillingen. 

– Havbruk er et risikofylt yrke der våre medlemmer har et stort ansvar i sin arbeidshverdag. De ansatte håndterer levende produksjonsdyr, store verdier og avansert teknologisk utstyr. Utviklingen i næringa går raskt på mange områder, så vi må passe på at kompetanseutvikling, arbeidsvilkår og HMS henger med, sier Vistnes. 

For Fellesforbundets medlemmer som er omfattet av Havbruksoverenskomsten er det svært viktig at avtalen har gode verktøy som legger til rette for redusere risiko og fare for ulykker, og som sikrer en trygg jobbhverdag med gode arbeidsvilkår. 

– Våre medlemmer skal være trygge og friske på jobb, og ha gode verktøy i overenskomsten for å ivareta dette, samtidig som også produksjonen ivaretas på en god og effektiv måte. Det er de stolte ansatte som hver dag bidrar til de gode resultatene i næringa, og de engasjerer seg sterkt for å forbedre sine vilkår også i dette tariffoppgjøret, fastslår forhandlingsleder Kine Asper Vistnes. 

Kravdokumenter til nedlasting