Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Streikefare for flyarbeiderne

Fellesforbundet og NHO Luftfart går til mekling etter at resultatet på Flyoverenskomsten ble nedstemt. 160 flyarbeidere kan være i streik fra 21. juni.

Medlemmene var ikke fornøyde med resultatet i lønnsoppgjøret for Flyoverenskomsten. Nå er det fare for streik.

Hele 85 prosent av Fellesforbundet-medlemmene som deltok i uravstemningen med frist 2. juni, stemte nei til forhandlingsresultatet på Flyoverenskomsten. Nå må må partene møtes til mekling for å unngå streik.

– Her er medlemmenes tilbakemelding entydig. Det tror jeg også arbeidsgiver legger merke til. Vi er klar til å fortsette lønnsoppgjøret med NHO Luftfart hos Riksmekleren, sa forhandlingsleder Dag-Einar Sivertsen da uravstemmingsresultatet var klart. 

Medlemmene sier nei til Flyoverenskomsten

Innstilt på en krevende mekling

Når medlemmene sier nei til et resultat oppnådd i forhandlinger, går overenskomsten til mekling. Fellesforbundet og NHO Luftfart går dermed til Riksmekleren for å forsøke å komme til enighet. 

Meklingen gjennomføres mandag 20. juni, med frist ved midnatt samme dag. Dersom partene ikke kommer til enighet i meklingen, kan 160 av Fellesforbundets medlemmer bli tatt ut i streik. 

Vi har som målsetning å komme til en løsning i meklingen innenfor tidsfristen, men skulle meklingen ikke føre frem, vil det bli iverksatt streik blant våre medlemmer på Flyoverenskomsten fra arbeidstidens begynnelse tirsdag 21. juni sier forhandlingsleder og forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen.

Manglende reallønnsutvikling

Når Fellesforbundet går til meklingen mandag, har forbundet et klart mål om at partene kan komme til enighet om et resultat som medlemmene kan stille seg bak. Fellesforbundets forhandlingsleder er motivert for å finne en løsning, men opplyser om at både delegasjonen og medlemmene er kampklare hvis det skulle bli nødvendig. 

– Hvis denne bransjen skal være konkurransedyktig på å tiltrekke seg de rette folkene, må vi se en progresjon i utviklingen av lønnsnivået i overenskomsten. Vi har en svært krevende mekling foran oss der manglende reallønnsutvikling på overenskomsten har vårt klare fokus, sier Sivertsen.  

– En streik vil selvfølgelig og beklageligvis ha negative konsekvenser for de reisende når vi snakker om flyoverenskomsten. Streik er derfor ikke det våre medlemmer absolutt ønsker, men det er likevel det verktøyet vi har i kassen hvis vi ikke skulle komme i mål med meklingen, fastslår Dag-Einar Sivertsen.

Flyoverenskomsten er en tariffavtale som omfatter bakkemannskap som flyteknikere, mekanikere, stuere, sjåfører, rengjøringspersonell og ellers personell knyttet til lasting og lossing, ekspedisjon med mer.

Varsel om plassfratredelse (streikeuttak)

Fellesforbundet har i første omgang varslet plassfratredelse (1. uttak) for medlemmer i Aviator i Bergen og Widerøe Ground Handling i Trondheim. Til sammen omhandler denne plassfratredelsen 160 medlemmer, som er klare for arbeidskamp hvis meklingen ikke fører frem.

En eventuell opptrapping av streiken vil fortløpende bli vurdert og iverksatt dersom dette blir nødvendig.

Varsel om plassfratredelse Flyoverenskomsten 2022.pdf