Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Høy deltakelse og stort ja-flertall

Medlemmene har nå kastet sin dom over de første resultatene fra lønnsoppgjøret. Svaret er et rungende ja.

Medlemmene har brukt sin stemme. Uravstemninga 5. mai ga store ja-flertall, hvor fire av fem medlemmer ga sin tilslutning til de nye avtalene.

I Fellesforbundet er det medlemmene som har siste ordet i tariffoppgjøret. Torsdag 5. mai var det tre overenskomster til uravstemning blant medlemmene. På alle avtalene ble det store ja-flertall.

Følgende overenskomster har vært stemt over og fått tilslutning av medlemmene:

Fornøyde medlemmer 

Forbundssekretær Knut Øygard er glad for både høy deltakelse og store ja-andeler og takker alle som har bidratt til den høye deltakelsen i avstemningen, i både kubbene og avdelingene. 

– Vi sender en stor takk til alle som har stilt opp for å sørge for at medlemmene har fått sagt sitt om oppgjøret. Nå går vi i gang med å få gjennomført de endringene som er avtalt, sier Øygard.

– Det er viktig at medlemmene deltar og sier hva de mener. Vi hadde god oppslutning på informasjonskonferansene for tillitsvalgte der resultatene ble gjennomgått, avslutter Øygard.

Oppslutning og resultat:

Overenskomst Oppslutning Ja Nei
Industrioverenskomsten - Frontfaget 65,41 78,77 21,23
Fellesoverenskomsten for byggfag 72,62 82,65 17,35
Overenskomsten for byggeindustrien 72,87 78,44 21,56
200803-frontfag-0058.jpg
Forbundsleder Jørn Eggum skryter av medlemmene, samt klubber og avdelinger som har jobbet hardt for å få en høy oppslutning om uravstemningen. Foto: John Trygve Tollefsen

Beklager svikt i elektronisk avstemming

Forbundsleder Jørn Eggum skryter av medlemmene, samt klubber og avdelinger som har jobbet hardt for å få en høy oppslutning om uravstemningen.

– Dette viser at forbundet har et bunnsolid medlemsdemokrati. Deltakelsen er høy på alle tre overenskomstene, og tilslutningen til anbefalt resultat er også veldig høy.

Samtidig ønsker forbundslederen å beklage at en del medlemmer opplevde rot på grunn av en svikt knyttet til elektronisk avstemming på Industriovrenskomsten.

– Her opplevde medlemmer å få flere tekstmeldinger og at det ble mye fram og tilbake. En del av disse har derfor gitt opp og valgt å ikke stemme. Vi vet at deltakelsen hadde vært enda høyere om vi hadde unngått dette rotet, og beklager overfor de medlemmene og avdelingene dette gjelder.

Selv om oppslutningen totalt sannsynligvis har blitt noe lavere på grunn av dette, har det ikke påvirket utfallet av uravstemningen på Industrioverenskomsten.