Hopp til hovedinnhold

De ansatte er ikke en del av menyen

1 av 5 opplever seksuell trakassering på jobb. Fellesforbundet oppfordrer til økt bevissthet og nulltoleranse for seksuell trakassering i julebordsesongen, og minner om at de ansatte ikke er en del av menyen.

Forbundssekretær Clas Delp
Fellesforbundet setter søkelys på seksuell trakassering i julebordsesongen, og minner om at de ansatte aldri er en del av menyen. Foto: John Trygve Tollefsen

På denne tiden av året er mange ute for å feire julens ankomst og avslutningen på året som har vært i festlige lag. Men settinger som er ment for å kose seg med god mat og drikke, kan for mange resultere i upassende kommentarer og uønsket seksuell oppmerksomhet mot ansatte. 

Fellesforbundet støtter opp om kampanjen «Ikke på menyen» i samarbeid med Nordisk Union for hotell, restaurant, catering og turisme for å sette fokus på og forebygge seksuell trakassering i høytidssesongen. Med kampanjen vil vi oppfordre julebordsgjester til å ta ansvar for egen oppførsel og stå opp mot seksuell trakassering. For de som serverer deg er aldri en del av menyen.

– Dessverre vet vi at julebordsesongen er høysesong for seksuell trakassering av ansatte i serveringsbransjen. Festligheter som i utgangspunktet er positive anledninger, kan ofte resultere i upassende oppførsel som skaper et utrygt arbeidsmiljø for ansatte. Derfor er det viktig at man er bevisst på egen og andres oppførsel og setter strek for seksuell trakassering, sier forbundssekretær i Fellesforbundet Clas Delp. 

Viktig med gode rutiner for grensesetting 

Mange ansatte blir dessverre utsatt for seksuell trakassering på jobb, og Fellesforbundet har lenge jobbet for å forebygge dette. Nærmere 1 av 5 kvinner innen overnattings- eller serveringsbransjen oppgir at de har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller lignende, enten månedlig eller oftere (kilde: SSB).    

Uønsket seksuell oppmerksomhet er imidlertid ikke bare et problem for kvinnelige arbeidstakere. Statistikken viser at også 8 % av mannlige ansatte opplever slike situasjoner. Det er dessuten mange unge arbeidstakere i bransjen. For dem kan terskelen for å varsle om ubehagelige opplevelser være ekstra høy.

Derfor er Fellesforbundet tydelige på at det er svært viktig at man har gode rutiner for å varsle og sette grenser på arbeidsplassen. 

– For en ung arbeidstaker, som kanskje har sin aller første jobb, kan det være vanskelig å være «tøff nok» til å sette grenser når de opplever noe ubehagelig. Det er derfor viktig at alle ansatte, og spesielt unge nyansatte, får god opplæring av sin arbeidsgiver, og at de føler trygghet for at det er greit å sette grenser for uakseptabel oppførsel både fra gjester og kolleger, fastslår Clas Delp.  

Ta ansvar for egen oppførsel 

Alle har rett på et trygt arbeidsmiljø. Derfor er forebygging og bevisstgjøring viktig. Vi oppfordrer deg som gjest til å ta ansvar for egen oppførsel og slå ned på seksuell trakassering. Ved å stå opp mot upassende oppførsel, sørger du for at de som serverer deg får en trygg kveld på jobb.

Vær en god gjest slik at både du og de ansatte får en god opplevelse av julebordet. De som serverer deg er aldri en del av menyen!