Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Betydelig forbedring av lønnssatsene for medlemmene

Forrige uke ble det gjennomført justeringsforhandlinger mellom Fellesforbundet og BNL på Fellesoverenskomsten for byggfag.


Forbundssekretær og forhandlingsleder Christian Justnes var godt fornøyd med resultatet av forhandlingene.

– Det generelle tillegget på kr. 7,50 er historisk høyt, og sammen med reguleringen av minstelønnssatsene og satsene for overtid, skift og reise-/gangtid, vil medlemmene våre oppleve en betydelig forbedring. Alle påslagsprosentene og kronefaktorene for akkord er også justert opp, forklarer forhandlingslederen.


Noen nøkkeltall

  • Fagarbeidere: ny sats kr. 238,30
  • Overtidsgrunnlaget: ny sats kr. 299,70
  • Unge arbeidstakere: ny sats kr. 146,50
  • Arbeidstaker uten bransjeerfaring: ny sats kr. 214,90
  • Arbeidstaker med minst ett års bransjeerfaring: ny sats kr. 223,80

Tid for lokale lønnsforhandlinger

– Når våre tillitsvalgte nå skal i gang med lokale lønnsforhandlinger, er det viktig å understreke at det skal gjennomføres forhandlinger basert på de fire kriteriene i overenskomsten. Reelle forhandlinger med utgangspunkt i bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne skal nå sikre våre medlemmer ei god lønnsutvikling, sier Justnes.

Se resultatene i vedlagt protokoll.