Hopp til hovedinnhold

Ingen streik på overenskomst for Miljøvirksomheter

Etter brudd i forhandlingene tidligere i vår ble partene tirsdag ettermiddag enig om en ny avtale for medlemmene.

Partene som besto av Maskinentreprenørenes forbund på den ene siden, Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund, og Landsorganisasjon i Norge på den andre siden ble enig om følgende:

Nøkkeltall fra meklingen:

  • Et generelt tillegg på kr. 7,50 pr time
  • Et lavlønnstillegg på kr. 3 pr time
  • Totalt kr. 10,50 til alle på overenskomsten

Minstelønnssatsen ble løftet fra kr. 6 til kr. 9,50. Dermed økes minstelønnssatsen i avtalen med kr 9,50, til kr. 209,82 pr time.

Alle tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2023

Det skal gjennomføres lokale forhandlinger da det er satt av midler til dette. Fra de lokale forhandlingene anbefales det at det settes opp protokoll uavhengig av resultat.

Se Riksmeklerens møtebok her.