Hopp til hovedinnhold

Budene tar kostnaden for gratis frakt

Black Friday er blåmandag for de som jobber i budbransjen. Forbundslederen vil ha opprydding.

Tøff bransje: Ansatte i budbransjen opplever ofte lave lønninger, urimelige arbeidskontrakter, utstrakt bruk av "selvstendig næringsdrivende" og dokumentert omfang av arbeidslivskriminalitet.

Mange ansatte i budbransjen blir utnyttet, viser et nytt notat fra forskningsstiftelsen FAFO.

Underbetaling og manglende rettigheter er et stort problem. Samtidig er arbeidslivskriminalitet og sosial dumping kjennetegn ved bransjen. 

– Det er spesielt grunn til å rope varsko nå som det er Black Week, og netthandelen fører til en ekstrem transportaktivitet. «Gratis» frakt kan ha en svært høy kostnad som betales av budet, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Må ryddes opp

Fellesforbundet mener tiden er inne for å rydde opp i bransjen:

  • Oppdragsgiverne må ansvarliggjøres. Folk tror når de handler fra seriøse firma at alt er i orden. Men de «seriøse» firmaene som handler tar i for liten grad ansvar for at budbilen også drives seriøst og ikke av useriøse leverandører og underleverandører.
  • Regjering og storting må få på plass løyvekrav for de mindre varebilene som brukes i budbilbransjen (under 3,5 tonn) og innføre HMS-kort i bransjen som gjør kontroll og tilsyn mer effektivt. Arbeidstilsynet må få ressursene som trengs for å føre tilsyn med bransjen.
  • Fellesforbundet skal jobbe for å få opp organiseringen i bransjen. Vi oppfordrer alle som arbeider innenfor varebil og budbransjen til å organisere seg. Slik kan de ansatte selv bidra til å rydde opp og sørge for verdige og seriøse forhold i næringen.

Les mer om medlemskap i Fellesforbundet

Tillitsvalgte vil ta grep

Pål Aronsen i Fellesforbundet avd. 4 Oslo Transportarbeiderforening mener det haster å få på plass bedre regulering av bransjen.

– Regjeringen må få på plass løyvekrav for varebiler under 3,5 tonn og innføre HMS kort i bransjen. Det vil gjøre kontroll og tilsyn mer effektivt, og gi oppdragsgivere og transportører bedre muligheter for å kontrollere sine underleverandører, sier han.

Også bedriftene som bestiller transporten må i større grad stilles til ansvar. Det mener konserntillitsvalgte Anne Rønningsbakk i Amedia og Rune Setsaas i Polaris. Deres medlemmer jobber i mediekonsernenes distribusjonsselskap.

– Selskapene må ta et større ansvar for utkjøring av produkter fra trykkerier og sampakkingsterminaler til sluttdistributørene. Det handler om å sikre at kontraktene er økonomisk forsvarlige og kan gjennomføres innenfor lovverket i alle leddene i distribusjonskjeden, og at dette faktisk følges opp, sier de.

Jørn Eggum sier Fellesforbundet legger FAFO-notatet til grunn for en større innsats mot budbransjen.

– Vi kan ikke være bekjent av at en stor bransje får utvikle seg helt på siden av arbeidslivet slik vi vil ha det. Vi skal nå lage en plan for dette arbeidet – og vil involvere organisasjonen og de medlemmene som har skoene på i å finne de riktige tiltakene, sier han.

Hva står i notatet?

FAFO-notatet går grundig til verks for å beskrive forholdene i bransjen:

  • Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping dokumenterte kjennetegn ved bransjen.
  • Ansatte feilkategoriseres som "selvstendig næringsdrivende" på urimelige kontrakter.
  • Budbransjen kjennetegnes av lave krav til formell kompetanse, små oppstartskostnader og utstrakt bruk av underleverandører. Denne situasjonen gir rom for at kriminelle aktører kan etablere seg som underleverandører og utnytte enkeltpersonforetak for å unngå arbeidsgiveransvar.
  • Det kan også føre til at hovedleverandører mister kontroll over hvem som faktisk utfører leveringsoppdragene.
  • Det er skapt en forventning hos kundene om leveranser av varetyper fra hvitevarer til dagligvarer, både hurtig og gratis.
  • Lønna er ikke allmenngjort, og timelønnen i arbeidsavtalene FAFO har sett for budbransjen ligger betydelig under allmenngjort sats for godstransport på vei over 3,5 tonn.

Les hele notatet "Pakkelevering under press: En kartlegging av budbransjen" her

Les intervju med Jørn Eggum i Klassekampen (For abonnenter)