Hopp til hovedinnhold

Enighet om statsbudsjettet

Industrisatsing, grønn omstilling og CO2-kompensasjon er viktige saker for Fellesforbundet.

Portrett av Jørn Eggum, mann 50.
Godt forlik: Forbundsleder Jørn Eggum mener regjeringspartiene og SV har landet et godt forlik om statsbudsjettet som sikrer omstilling og satsing på industrien. Foto: John Trygve Tollefsen

Søndag 3. desember meldte regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet at de har kommet til enighet med SV om statsbudsjettet for 2024.

Last ned budsjettforliket her

Fellesforbundets leder Jørn Eggum er fornøyd med det som har kommet fram så langt.

Han viser spesielt til at det bevilges 1,5 milliard til å kutte punktutslipp i industrien, og at det gis lånegarantier på 5 milliarder som bedriftene kan bruke til å utvikle grønn teknologi.

– Dette viser at flertallet på Stortinget vil satse på industrien og bidra til at våre medlemmer kan fortsette arbeidet som klimaløsere som kutter utslipp. Dette sikrer arbeidsplasser og gjør det mulig å skape nye jobber i industrien, sier han.

Samtidig er det bra at regjeringspartiene og SV lar norsk olje- og gassektor få ro.

– Tidligere budsjettforlik har skapt usikkerhet for leverandørindustrien og de som jobber på sokkelen. Jeg er veldig fornøyd med at partiene står så klart på at vi skal utvikle og ikke avvikle denne enormt viktige næringen for Norge og Europa.

C02-kompensajson

Fellesforbundet har vært bekymret for konsekvensene av kutt i CO2-kompensasjonsordningen. Dette er en ordning som skal sikre at industri ikke flagges ut av Norge.

I budsjettenigheten mellom Ap, Sp og SV er det lagt inn en halv milliard mer til CO2-kompensasjon, med en marsjordre om at regjeringen skal gå sammen med partene i arbeidslivet for å finne en god innretning på ordningen.

– Vi er glade for at partiene kommer kraftkrevende industri i møte i denne saken. Dette er veldig viktig for mange av våre medlemmer, spesielt i treforedlingsindustrien. Vi må finne en langsiktig og stabil ordning som står seg over tid, sier Eggum.

Havvind kommer raskere

I budsjettforliket får regjeringen en klar marsjordre om at havvindsatsingen i nord skal starte allerede i 2027.

– Dette er veldig gledelig, og en skikkelig godbit i budsjettet! Kraft fra havvind er helt avgjørende for å kutte utslipp og å skape nye arbeidsplasser. Samtidig kan industrien vår ta en nøkkelrolle i å utvikle de tekniske løsningene som gjør havvind til en stor framtidig energikilde, sier Eggum.