Hopp til hovedinnhold

Havbruk til havs - Norges neste industrieventyr

Fellesforbundet og Biomarint forum med ny rapport om havbasert havbruk. En næring som kan bli Norges neste industrieventyr.

Menon og SINTEF har laget en omfattende analyse som dokumenterer muligheten for store ringvirkninger og nye arbeidsplasser innen lakseoppdrett og leverandørbransjen.

Nestleder i Fellesforbundet, Kine Asper Vistnes, mener gode rammebetingelser må til om vi fullt ut skal nå potensialet i denne bransjen.

– Skal vi nå det store potensialet havbruk til havs har, må vi få rammebetingelser som understøtter utviklingen av norsk industri. Staten må stille krav til lokalt innhold for tildeling av prosjekter, slik at vi får et hjemmemarked for norsk industri, sier Vistnes.

Sikre nye arbeidsplasser

Rapporten beskriver et potensial for en årlig verdiskapning på 14 mrd. kroner og en sysselsetting på 7 400 arbeidsplasser. Dette industriprosjektet kan skape verdier langt utover selve lakseproduksjonen, og næringer som smoltproduksjon, fôrproduksjon, havbruksrederier og slakterier vil også være en del av verdikjeden.

– Vi må sikre at fisken kommer i land i Norge og at den bearbeides her før den sendes videre til utlandet, utdyper Vistnes.

Rapporten er overlevert Nærings- og fiskeridepartementet, og er en viktig del av arbeidet fremover med å sikre arbeidsplasser og ivareta kompetansen vi har innen havbruk. Rapporten er laget på oppdrag fra NHO, LO, Fellesforbundet, Sjømat Norge, Norsk Industri og Biomarint forum.

Les hele rapporten her.