Hopp til hovedinnhold

Havbruksutvalget la forrige uke fram sin innstilling til en bærekraftig akvakultur

- For Fellesforbundet er det viktig at endringene som vi foreslår vil føre utviklingen i næringa fremover på en bærekraftig måte. Har fisken det bra, har våre medlemmer som jobber i næringa det bra.

Forrige regjering satte ned et offentlig utvalg for å se på tillatelsessystemet for havbruk. Det ble videreført av denne regjeringen, med noe justert mandat og sammensetning. Da fikk også Fellesforbundet, ved nestleder Kine Asper Vistnes, plass i utvalget. Torsdag la leder av utvalget, Linda Nøstbakken, fram NOU - Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping. 

Akvakulturnæringen er en av Norges største eksportnæringer. Akvakultur omfatter blant annet fiskeoppdrett, skalldyroppdrett og dyrking av tang og tare. Norsk akvakulturvirksomhet domineres i dag av produksjon av laks og regnbueørret. Akvakulturnæringen står overfor betydelige utfordringer knyttet til miljø, biosikkerhet og fiskevelferd.


En bærekraftig næring for fisk, folk og miljø.
I følge utvalgets pressemelding, er forslag til et helhetlig forvaltningssystem for akvakultur er rettet mot størst mulig verdiskaping innenfor bærekraftige rammer. Dette innebærer å ivareta og balansere hensynene til klima og miljø, økonomisk vekst og en akseptabel fordeling av verdiskapingen.

- For Fellesforbundet er det viktig at endringene som vi foreslår vil føre utviklingen i næringa fremover på en bærekraftig måte. På den måten får vi mest mulig verdiskaping samtidig som fisken får det best mulig. Har fisken det bra, har våre medlemmer som jobber i næringa det bra, sier Vistnes.

Hun forteller at utfordringer i næringa, særlig med lakselus påvirker våre medlemmers arbeidshverdag.

- Det er et stort ansvar å ta vare på at fisken spiser godt, er frisk og stresses minst mulig, samtidig som ulike operasjoner for å håndtere lus og sykdom innebærer intensive arbeidsperioder og risiko for både fisk og folk. Jeg er derfor glad for at dette perspektivet også adresseres i NOUen og tror de samlede tiltakene som foreslås vil føre til viktige endringer, sier Vistnes.

Forslag som skal bidra til en positiv utvikling
- Vi vet hvor stolte våre medlemmer er av å jobbe i havbruksnæringa, hvor mye de bryr seg om fisken de steller fra den er rogn til den skal slaktes ut. Derfor er det viktig for dem at næringa fortsetter å utvikle seg i positiv retning, avslutter Fellesforbundets utvalgsmedlem, Kine Asper Vistnes.

Forslagene blir presentert på bransjekonferansen i november. Mandatet til utvalget var bredt, og forslagene skal nå behandles videre. Høringen varer fram til 2. januar.