Hopp til hovedinnhold

Jubler over seier for asfaltarbeidere

Forhandlingene mellom Fellesforbundet og Peab Asfalt endte i forlik. Nå trekker selskapet oppsigelsene til organiserte asfaltarbeidere. – En viktig seier for stillingsvernet og et seriøst arbeidsliv med faste ansettelser.

Tirsdag kom Fellesforbundet, Arbeidsmandsforbundet og Peab Asfalt til enighet i forhandlingene om oppsigelsene av de organiserte asfaltarbeidere i selskapet. 

Resultatet er at Peab trekker oppsigelsene for samtlige av de organiserte som fortsatt ønsker å arbeide i selskapet. De ansatte viderefører dermed sine arbeidsforhold.

– Dette er en viktig seier for stillingsvernet og et seriøst arbeidsliv med faste ansettelser, sier Joakim Gebhardt i Fellesforbundet. 

Enigheten innebærer at saken heves, og at rettsaken som opprinnelig var berammet til 12. juni i år blir avblåst. 

Fellesforbundet er svært fornøyde med at man lyktes med å komme til enighet om et forlik som gir medlemmene en bedre løsning enn man kunne regne med å få i en potensiell dom. I tillegg unngår man belastningen en rettslig prosess medfører.

En viktig sak for hele fagbevegelsen

Bakgrunnen for saken er at Peab Asfalt i oktober 2022 ga over 150 fast ansatte arbeidere sparken. De ansatte ble informert om at de kunne søke for å få tilbake sine egne stillinger, men da som sesongarbeidere. 

Fellesforbundet og Arbeidsmandsforbundet, som organiserer ansatte i Peab, mente at oppsigelsene ikke var lovlige, og gikk derfor til sak mot selskapet på vegne av sine oppsagte medlemmer.  

– Både Fellesforbundet, Arbeidsmandsforbundet og LO juridiske har brukt store ressurser i denne saken. Regionene og avdelingene i Fellesforbundet har stilt opp for medlemmene under hektiske forhold. Dette er derfor en stor seier både for medlemmene våre og for fagbevegelsen, som viser viktigheten av å være organisert, sier Joakim Gebhardt. 

Forliket med Peab Asfalt innebærer at samtlige oppsagte som fortsatt er saksøkere, får skattefri oppreisningserstatning.

De som har fremmet individuelle erstatningskrav som følge av økonomisk tap får en lik og forholdsmessig kompensasjon for den belastningen de derved er påført.

I tillegg dekker Peab delvis forbundenes sakskostnader.

Roser medlemmer og tillitsvalgte

Fellesforbundet har sammen med Arbeidsmandsforbundet kjempet en lang kamp for å redde arbeidsplassene til de organiserte i Peab.

Nå kan medlemmene endelig legge en usikker tid bak seg og videreføre sine arbeidsforhold. 

Joakim Gebhardt roser innsatsen fra forbundets medlemmer og tillitsvalgte som har stått på under vanskelige forhold preget av stor usikkerhet.

– Vi er stolte av de tillitsvalgte som har stått på og kjempet for sine medlemmer i en vanskelig sak. Det står også stor respekt av medlemmene våre som har orket å stå i det, med oppsigelser hengende over seg over en så lang periode, sier Joakim Gebhardt og legger til:

– Vi vil rette en særlig stor takk for innsatsen til medlemmene våre for jobben de har gjort ved å stå i dette. Dette har vært en viktig kamp, og gjennom forliket har medlemmene våre fått en god og riktig erstatning for det de har gått igjennom.