Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Må bygge mer kraft

– Det må bygges ut kraft i et tempo vi knapt har sett tidligere, sier Jørn Eggum om Energikommisjonens rapport.

Jørn Eggum står foran industribygg hvor det kommer ut damp og smeltet stål lyser i bakgrunnen.
STORE MULIGHETER: Rikelig tilgang på kraft legger grunnlag for industri og arbeidsplasser i hele landet. Derfor er det viktig at vi bygger ut nok kraft, mener Fellesforbundets leder Jørn Eggum. Foto: John Trygve Tollefsen

Det har vært knyttet stor spenning til Energikommisjonens rapport som ble lagt fram 1. februar. Kommisjonen har arbeidet med tiltak for å løse kraftkrisen på sikt, og rapporten har fått navnet "Mer av alt – raskere".

– Mer kraft er helt avgjørende for å sikre at Norge fortsatt kan ha konkurransedyktig industri basert på ren energi, og det er helt avgjørende for det grønne skiftet, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Stor kraftutbygging

Energikommisjonen foreslår en kraftutbygging og energieffektivisering som vil bedre kraftbalansen med 60 TWh frem mot 2030. Det tilsvarer nesten en dobling av kraftproduksjonen i Norge i et normalår.

– Vi hadde åtte tapte år under Erna Solberg da ingenting ble gjort, annet enn å åpne strømkranene til Europa. Nå må vi ha mer av alt - samtidig! Nå er det opp til regjeringa å rydde opp, sier Eggum og legger til:

– Det er bare å gi marsjordren. Det må bygges ut kraft i et tempo vi knapt har sett tidligere. Reis til Aibel i Haugesund eller Rosenberg i Stavanger så vil dere se at våre medlemmer er i full gang med å bygge ut infrastrukturen som trengs for å temme denne kraften. Vi venter bare på at prosjektene kommer i gang.

Vann, vind og effektivisering

Forbundslederen mener regjeringen umiddelbart må i gang med å plukke de laveste fruktene. Han viser spesielt til vannkraft, havvind og energieffektivisering:

– Vi må umiddelbart i gang med oppgradering og utviding av vannkraftverkene våre. Det er blant de minst kontroversielle forslagene og viktig for flomvernet. Havvindssatsingen er i startgropa og må skaleres opp i et heftig tempo. Der vi kan spare kraft gjennom energieffektivisering må vi handle raskt, sier Eggum.

Vindturbiner på land kan bidra til å øke kraftproduksjonen raskt. Her er Eggum opptatt av god lokal forankring.

– Vindkraft på land har vist seg å være mer kontroversielt. Jeg er likevel overbevist om at vi må ha mer vindkraft på land. Dette er den beste måten vi raskt kan bygge ut mer ren, ny kraft. Kommunene har siste ordet når det gjelder vindkraft på land, og de vil med forslaget fra kommisjonen få større andel av inntektene, sier han.

Energikommisjonen understreker behover for å bygge ut kraftlinjenettet.

– Vi må bygge ut overføringskapasiteten i Norge. Økt kraftproduksjon fordrer at vi får fraktet kraften der i landet den trengs! sier Eggum

Farlig diskusjon om sokkelen

Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel skal elektrifiseres. Det er et kostnadseffektivt klimatiltak som gir mindre CO2-utslipp, mer gass til Europa og posisjonerer norsk sokkel til å produsere i mange tiår framover.

– Elektrifisering av sokkelen er helt avgjørende for å sikre både klimamål og en framtidig sterk norsk olje- og gassektor. Det kan ikke være oppe til diskusjon, slår Eggum fast.

Dessverre har partier på ytterpunktene tatt til orde for å avlyse elektrifiseringen av sokkelen. Det mener Eggum er farlig.

– De som argumenterer mot elektrifiseringen, risikerer å slå beina under Norges viktigste næring. Da faller også en leverandørindustri som vi må ha med oss inn i den grønne omstillingen.