Hopp til hovedinnhold

Mobiliserer til kamp for et rettferdig lønnsoppgjør

Fellesforbundets tillitsvalgte gjør seg klare til tariffoppgjøret i 2024. Signalet fra tariff- og bransjerådene er entydig – vi skal ha et rettferdig oppgjør for vanlige arbeidsfolk!

Foto: John Trygve Tollefsen

Forberedelsene til vårens vakreste eventyr er godt i gang i hele Fellesforbundets organisasjon.

I løpet av høsten har avdelingene og klubbene sendt inn over 2200 forslag til hvilke krav forbundet skal reise, hva som skal være hovedsaker og hvilke endringer som trengs på den enkelte overenskomst.

Denne uken har alle forslagene vært til behandling hos tariff-/bransjerådene. Disse skal sikre faglig tyngde og utvikling innenfor alle forbundets bransjer og overenskomster. I rådene sitter tillitsvalgte fra hele landet.

– Det er en enorm bredde i kravene som har kommet inn. Dette gjenspeiler de ulike behovene i hver enkelt bransje. Våre tillitsvalgte kjenner virkeligheten best på hver enkelt overenskomst. De vet hva som er viktig og hvor skoen trykker, sier nestleder og tariffpolitisk ansvarlig i Fellesforbundet, Kine Asper Vistnes.

Bransjerådene har nå kommet med sine uttalelser, prioriteringer og innstillinger på krav for både frontfaget og til hver enkelt overenskomst. Forbundsstyret skal i januar vedta hvilke krav som skal være Fellesforbundets hovedkrav i tariffoppgjøret.

Arbeidstakerne skal ha sin del av verdiskapingen

Vårens tariffoppgjør er et hovedoppgjør. Det innebærer, gitt at det blir forbundsvist oppgjør, at alle bestemmelsene i tariffavtalene er oppe til forhandling. Både lønn, arbeidstid, pensjon, velferdspermisjoner, overtidsbetaling og bestemmelser om arbeidstøy m. m kan dermed endres.

Etter tre oppgjør med reallønnsnedgang har Fellesforbundets medlemmer og tillitsvalgte en klar forventning om at lønnsoppgjøret skal sikre økt kjøpekraft til arbeidsfolk. Det skal stilles krav om lønnsløft og heving av minstelønnssatsene på alle overenskomstene.

– Tariffoppgjøret 2024 må bedre inntektene i møte med økte priser og renter – altså må reallønnsøkningen følge prisstigningene. Våre medlemmer skal ha sin del av verdiskapingen, sier Kine Asper Vistnes.

Hun understreker at forbundets tillitsvalgte er forberedt å vise makten og styrken det er i å være mange når de møter arbeidsgiversiden til forhandlinger.

– Med 170 000 medlemmer er vi større og sterkere enn noen gang - det gjør at vi får en enorm forhandlingsstyrke. Jo hardere lønnsforhandlingene blir, desto tydeligere skal vi vise arbeidsgiversiden at vi står på trygg grunn.

Ønsker etter- og videreutdanningsreform

Også en etter- og videreutdanningsreform peker seg ut som en viktig sak i vårens lønnsoppgjør.

Fellesforbundet mener det må legges til rette for økt rekruttering av unge fagarbeidere, og at kompetansegapet blir dekket i bransjene som er i raskest endring. Derfor mener forbundets tillitsvalgte at det er helt nødvendig med en etter- og videreutdanningsreform.

– Våre fagarbeidere skal ikke erstattes, men være fremtidens fagarbeidere som følger den teknologiske utviklingen. For å styrke rekrutteringen og sikre arbeidsplassene i våre bransjer, må det sørges for at fagarbeiderne har tilgang på utdanningstilbud og kompetansepåfyll, fastslår Vistnes og legger til:

Fagarbeiderne skal gjøre jobben, men det er bedriftens ansvar å legge til rette for det.