Hopp til hovedinnhold

Ni av ti leiearbeidere vil fortsatt jobbe i Norge

Fellesforbundet har nylig gjennomført en spørreundersøkelse blant sine polske medlemmer i bemanningsbransjen. Resultatene levner ingen tvil om at ansatte i bemanningsbransjen ønsker å fortsette å jobbe i Norge.

Line Eldring, leder av samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet. Portrett i helfigur.
– Resultatene levner ingen tvil om at ansatte i bemanningsbransjen ønsker å fortsette å jobbe i Norge, sier Line Eldring fra samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet. Foto: John Trygve Tollefsen

Formålet med spørreundersøkelsen var å kartlegge situasjonen nå, i lys av innstramningene i innleieregelverket. Over 900 polske medlemmer i Fellesforbundet deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført i april/mai.

Noen hovedfunn fra undersøkelsen:

  • Nesten alle ønsker å fortsette å jobbe i Norge
  • Mange ønsker seg direkte ansettelse i en vanlig bedrift, og over halvparten tror det blir enklere på grunn av de nye innleiereglene
  • Men en del frykter også for at de kan miste nåværende jobb
  • Bare to tredjedeler er per i dag fast ansatt i heltidsjobb
  • Flertallet har vært utleid til samme bedrift/plass mer enn 1 år
  • Nesten alle ønsker mer informasjon om regelverket
  • Mange rapporterer om usikkerhet, stress og dårlige vilkår som leiearbeidere


– Resultatene levner ingen tvil om at ansatte i bemanningsbransjen ønsker å fortsette å jobbe i Norge, sier Line Eldring fra samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet.

Eldring, som har hatt ansvaret for undersøkelsen, sier at den slår hull på de fleste av påstandene som kommer fra arbeidsgiversiden. Bare to tredjedeler har faste heltidsjobber, og mange ønsker seg jobb direkte i bedriftene.

– Videre rapporterer mange at livet som leiearbeidere er preget av stor usikkerhet, stress og manglende utviklingsmuligheter, avslutter Eldring.


Se rapport fra undersøkelsen her. Norsk utgave.

Se rapport fra undersøkelsen her. Polsk utgave.

Zobacz raport z ankiety tutaj.