Hopp til hovedinnhold

Regjeringen inviterte til møte om den alvorlige situasjonen i bygg- og anleggsnæringen

Pilene peker nedover i byggenæringen og det er varslet masseoppsigelser i hele bransjen. Fellesforbundet har sammen med BNL lenge uttrykt en sterk bekymring for situasjonen.

Dagen etter landsmøtet til Fellesforbundet inviterte næringsminister Jan Christian Vestre og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna partene i arbeidslivet og representanter fra bygg- og anleggsnæringen til et møte.

Målet med møtet var å få et best mulig samlet overblikk over situasjonen i næringen og der utfordringene nå synes størst. Til stede var LO, Fellesforbundet, NHO, Virke, Byggenæringens Landsforening (BNL) og BAErådet.

Forbundssekretær Hege Espe og forbundssekretær Christian Justnes var til stede fra Fellesforbundet.

 – Fordi byggenæringen er konjunkturavhengig, må også permitteringsreglene være bevegelige, sier Espe. Når det er dårlige tider, må vi kunne permittere lengre. Av erfaring vet vi at vi ved masseoppsigelser kan miste store deler arbeidsstokken ut av bransjen.

Permitteringstiden er en mulighet for å få kompetansepåfyll. Det må derfor ikke være slik at en må gå lengre i permittering, før du kan starte på et kurs eller lignende. På den måten vil ansatte være klare for nye prosjekter, når de kommer ut av permitteringen.

På grunn av høy inflasjon, er flere offentlige prosjekter satt på vent. Fellesforbundet understreket i møte med Vestre og Brenna at det offentlige ikke må tråkke for hardt på bremsen.

– Noen av de offentlige prosjekt som er klare, bør settes i gang. Både nybygg og rehabilitering, for eksempel skoler, sykehjem og studentboliger, sa Espe i møtet.  

Fellesforbundet har sammen med Byggenæringens landsforbund blant annet tatt til orde for justeringer i permitteringsregelverket.