Hopp til hovedinnhold

Ansvarlig og godt budsjett

Fellesforbundet finner flere gladsaker i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum er spesielt fornøyd med flere VTA-plasser, skattelette til langtransportsjåfører og folk på brakkerigg og en skikkelig satsing på yrkesfag.

Fredag 6. oktober la regjeringen fram forslag til neste års statsbudsjett. Forbundsleder Jørn Eggum mener budsjettet bidrar til god økonomisk styring.

– Regjeringen har så langt lykkes med å holde ledigheten lav. Dette er et ansvarlig budsjett som ikke vil legge ytterligere press på økonomien. Samtidig er det flere tiltak her som vil hjelpe dem som sliter mest med dyrtiden.

Skattelette for arbeidsfolk

Satsene for skattefri dekning av kost økes betydelig i dette budsjettet. Det kan bety nesten 30 000 kroner ekstra for reisende arbeidsfolk, som langtransportsjåfører og pendlere som bor på brakkerigg.

I tillegg justerer regjeringen opp fradraget for fagforeningskontingent til 8000 kroner.

– Med dette understreker regjeringen nok en gang at den vil ha et organisert og seriøst arbeidsliv. Dette er en konkret oppfølging av skatteletten for fagorganiserte, og det gjør det rimeligere å være medlem av en fagforening, slår Eggum fast.

Styrking av yrkesfagene

Regjeringen følger også opp lovnadene om å gjøre mer for yrkesfagene og for å sikre at flere tar fagbrev. Det bevilges over en milliard til bedre gjennomføring i videregående opplæring, bedre utstyr i opplæringen og muligheten til å ta flere fagbrev.

– Et fagbrev er døråpneren til svært mange jobber og yrkesfag er den mest fleksible utdanningen du kan ta. Norge trenger fagarbeidere i alle bransjer og jeg er svært fornøyd med regjeringen setter kraftfull handling bak lovnadene om å styrke yrkesfagene, sier Eggum.

Mer inkluderende arbeidsliv

Regjeringen legger opp til en fireårig opptrapping av varig tilrettelagt arbeid, og bevilger penger til 500 nye plasser til neste år. Fellesforbundet organiserer VTA-bedriftene, og forbundslederen er fornøyd med at dette feltet styrkes.

– Våre medlemmer i VTA produserer store verdier for bedriftene og samfunnet. Vår grunnleggende holdning er at alle som ønsker en VTA-plass må få tilbud om dette, så dette vil vi følge opp i årene framover.

Løser viktig yrkesskadesak

Regjeringen setter av 90 millioner kroner til yrkesskadde nordmenn som ble ofre for konkursen i danske Alpha Insurance. Fellesforbundet hadde flere medlemmer som nå endelig kan gå en tryggere fremtid i møte.

– På vegne av alle de yrkesskadde som ble rammet av konkursen, vil jeg si dette er en fantastisk førjulsgave fra regjeringen. Her har det vært felt mange tårer og mange har hatt tøffe år siden selskapet gikk konkurs. Nå må vi få inn lovendringer som sørger for at dette aldri kan skje igjen, sier Eggum.

CO2-kompensasjon og arbeidsgiveravgift må løses

For inneværende år innførte regjeringen en midlertidig økning i arbeidsgiveravgiften. Økningen gjaldt lønninger over 750 000 kroner, og skulle dekke de økte kostnadene fra pandemi, krigen i Europa og prisvekst.

– Vi mener denne ekstraordinære arbeidsgiveravgiften må bort. Det er en ekstrabeskatning norske bedrifter ikke trenger. Nå foreslås innslaget hevet til 850 000, og det er i alle fall et første skritt i riktig retning, sier Eggum.

Regjeringen forslår også å øke gulvet for CO2-kompensasjonsordningen fra 200 til 375 kroner. Der frykter Eggum for konsekvensene.

– Dette betyr mye for våre medlemmer i kraftkrevende industri. Vi forventer at regjeringen går i dialog med oss og arbeidsgiverne for å sikre en ny stabil og langsiktig modell for CO2-kompensasjonen som gir forutsigbar for den konkurranseutsatte industrien.