Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Streiker for rettferdige lønns- og arbeidsvilkår

Fellesforbundet streiker for tariffavtale i lagerbedriften 360 Logistics. – Vi er svært overrasket over at 360 Logistics og arbeidsgiverforeningen Spekter ikke kommer oss i møte, sier forbundssekretær i Fellesforbundet Knut Øygard.

Tu, Rebecca, Jennifer, Thomas og Chelsea streiker for rettferdige lønns- og arbeidsvilkår med god støtte fra Fellesforbundet. Her er de utenfor bedriften i Oslo sammen med Paul og Camilla fra Oslo Transportarbeiderforening og LO. Foto: Sara Kvam

Fellesforbundet har krevd tariffavtale i 360 Logistics, en logistikkbedrift i Oslo som driver varehåndtering for netthandel. Etter forhandlinger mellom partene og mekling hos Riksmekleren, var det ikke mulig å bli enige om en tariffavtale i bedriften.

Resultatet er at 14 medlemmer av Fellesforbundet er i streik fra torsdag morgen 9. februar.

Forhandlingene ble ledet av LO Stat med Fellesforbundet mot Arbeidsgiverforeningen Spekter og bedriften.

– Vi er svært overrasket over at 360 Logistics og arbeidsgiverforeningen Spekter ikke kommer oss i møte på disse selvsagte og rettferdige kravene. Dermed er vi i streik, sier forbundssekretær Knut Øygard.

– Fellesforbundet krever en avtale med vilkår på linje med det som gjelder i tilsvarende bedrifter vi organiserer. Det innebærer at bedriften skal omfattes av en tariffavtale som sikrer anstendig lønn og tillegg, medbestemmelse og ordnede forhold, sier Øygard, som slår fast at streikeviljen er sterk.

– Streik er det virkemiddelet vi har når vi ikke kommer til enighet rundt forhandlingsbordet. Denne streiken varer til vi får gjennomslag for en rettferdig tariffavtale, understreker Knut Øygard.

Motiverte for å streike for tariffavtale i bedriften

Da streiken var et faktum torsdag, mobiliserte medlemmer og tillitsvalgte seg til streikevakt utenfor bedriftens lokaler på Haraldsrud i Oslo. 

Sammen med organisasjonsarbeider Paul Olai-Olssen fra Oslo Transportarbeiderforening og Camilla R. Martinsen fra LO er de forberedt og motiverte for å streike frem til bedriften er villig til å komme dem i møte. 

– Vi opplever at vi står veldig langt fra hverandre om viktige temaer som arbeidstid og innflytelse over egen arbeidshverdag. Nå er vi innstilte på å bruke streikeretten frem til bedriften er villig til å komme oss i møte om rettferdige lønns- og arbeidsvilkår, fastslår tillitsvalgte Thomas Vaughan. 

IMG_2632.JPG

De tillitsvalgte i bedriften, Thomas, Rebecca og Jennifer, er motiverte for å streike for retten på rettferdige lønns- og arbeidsvilkår på arbeidsplassen.