Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Streiken er over

Etter fire dagers streik er det torsdag enighet i lønnsoppgjøret.

Etter fire dager i streik, er konflikten mellom LO og NHO i mellomoppgjøret over.

LO gikk inn i oppgjøret med et krav om at alle medlemsgrupper skulle få økt kjøpekraft og at lønnsutviklingen for de lavest lønnede skulle sikres.

Vi nådde ikke fram gjennom forhandlinger og mekling - og måtte iverksette en streik. Etter fire dager i streik, ble det torsdag enighet mellom LO og NHO om et resultat i lønnsoppgjøret.

Streiken avsluttes og arbeidet skal gjenopptas 0600 fredag morgen.

Enigheten mellom LO og NHO innebærer følgende:

  • Alle får et generelt tillegg på 7,50 kroner per time.
  • De som arbeider på tariffavtaler som ligger under 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn får et lavlønnstilleg på 3 kroner per time.
  • De som får lavlønnstillegg men ikke har lokal forhandlingsrett får ytterligere 1 krone per time.
  • Tillegg til overenskomster uten lokal forhandlingsrett og lavere lønn enn industriarbeideren: 1 kr i tillegg.
  • Andre avtalte satsreguleringer gjøres slik det er bestemt i den enkelte tariffavtale.
  • På avtaler med lokal forhandlingsrett forutsettes det at det gjennomføres reelle lokale forhandlinger.

Flere fakta om økonomien i oppgjøret.

Den økonomiske rammen for oppgjøret er beregnet til 5,2 %.

LOs forhandlingsdelegasjon har enstemmig besluttet å anbefale resultatet, som endelig skal godkjennes av LOs representantskap.

Les mer på LOs nettsider