Hopp til hovedinnhold

Viktig for industriarbeidsplasser i Norge!

Regjeringens grønne industriløft: - Her viser regjeringen at de har en aktiv næringspolitikk. Den vil bidra til å beholde, skape nye og utvikle eksisterende arbeidsplasser, sier Jørn Eggum.

Regjeringen lanserte en rekke tiltak i sitt "Veikart 2.0 Grønn Industri" på torsdag. Her settes det av 15 milliarder til støtteordninger for næringsliv som skal avlaste risiko og bidra til utvikling av banebrytende teknologi.  

- Norge har store muligheter til å utvikle ny industri. Fellesforbundets medlemmer er klimaløsere og verden trenger den kompetansen som norske arbeidere og norske bedrifter har, sier Jørn Eggum. 

Regjeringen bruker statlig kapital for å utløse private investeringer. Norge har flere industri- og verkstedklynger som ligger i front i utnyttelsen av ny teknologi til vareproduksjon, komponenter og utstyr.  

- Våre medlemmer har kompetansen som trengs for å bidra til å løse klimautfordringene. Nå stiller regjeringen opp, og bedriftene må bruke disse mulighetene for å videreutvikle eksisterende industri og sikre nye industrietableringer, sier Jørn Eggum.