Hopp til hovedinnhold

Brudd i forhandlingene for hotell- og restaurantbransjen

Fellesforbundet har kl. 10 i dag brutt forhandlingene med NHO Reiseliv og går til mekling på Riksavtalen. – Stiller krav som vil forringe vilkårene for de ansatte i bransjen, sier Clas Delp i Fellesforbundet.

Forbundssekretær Clas Delp
Lønnsoppgjøret for hotell- og restaurantnæringen går nå fra forhandling til mekling. Foto: John Trygve Tollefsen

Onsdag denne uken startet årets lønnsforhandlinger på Riksavtalen mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv. 

Fellesforbundet gikk til forhandlingene med krav om økt kjøpekraft, mer forutsigbarhet og seriøsitet, og gunstigere betingelser for ansatte i hotell- og restaurantnæringen. 

Les mer om våre krav her

Fredag måtte man konstantere at det ikke var mulig å komme videre i forhandlingene med NHO Reiseliv. Fellesforbundet har derfor meldt brudd i forhandlingene, og ber Riksmekleren om bistand. Dermed møtes partene til frivillig mekling. 

– Vi gikk til forhandlingene med krav om at våre medlemmer skal få styrket kjøpekraft, men opplever at det er lite bevegelse fra motparten. Skal vi lykkes med å skape en mer seriøs og konkurransedyktig bransje med ordna forhold, må arbeidsgiversiden ta en helomvending og komme oss i møte i langt større grad enn hva de har gjort hittil i forhandlingene, sier forhandlingsleder Clas Delp, og legger til:  

– I dette oppgjøret skal arbeidstakerne få sin del av verdiskapingen.

Stiller krav som vil gjøre bransjen mindre attraktiv for de ansatte 

I forhandlingene på Riksavtalen har arbeidsgiversiden stilt krav som i praksis vil frata ansatte den tryggheten, forustigbarheten og forhandlingsretten de har i dag. Det innebærer blant annet at arbeidsgiver vil redusere innflytelsen til de tillitvalgte, innskrenke de ansattes rettigheter og satse på en bransje med flere lavtlønte og store utskiftninger. Det er dypt alarmerende, mener Clas Delp i Fellesforbundet. 

– Vi er rystet og dypt skuffet over kravene arbeidsgiversiden har stilt, som vi mener er svært alvorlige. Kravene vi har blitt forelagt fra arbeidsgiver, signaliserer at de vil drive rovdrift av ansatte og satse mot en praksis i bransjen med flest mulig lavtlønte, flest mulig små deltidsstillinger og store utskiftninger, sier Delp. 

Fellesforbundet har lenge jobbet for at hotell- og restaurantbransjen skal få færre lavtlønte, bedre arbeidstidsordninger og vilkår som er gode nok til at ansatte blir værende i bransjen lengst mulig.

– Vi opplever det som et stort tilbakeslag at arbeidsgiversiden nå vil innskrenke tryggheten og rettighetene ansatte har i dag, og legge opp til at det skal satses på unge arbeidstakere som har lite erfaring, er billige i drift, har delt arbeidstid og står i bransjen i kort tid. Det er det stikk motsatte av hva vi vil oppnå, fastslår Clas Delp.  

Riksavtalen er en overenskomst mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv, og gjelder for arbeidstakere innenfor overnattingsvirksomhet, serveringsvirksomhet, cateringsvirksomhet og lignende på land. Avtalen omfatter nærmere 8000 av Fellesforbundets medlemmer.