Hopp til hovedinnhold

Forhandlingene på Riksavtalen er i gang

Nå har Fellesforbundet og NHO Reiseliv startet forhandlingene på Riksavtalen. Se alle kravene her.

Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon. Fra venstre: Merethe Solberg, Ann Kristin Sletvold, Børge Ånesen, Torunn Ægisdottir, Clas Delp, Anne Marie Andersen, Jan Roger Ulvang, Inger Kristin Byberg, Gard Hofsvang og Sandra Spjeld. Foto: Sara Kvam

Onsdag 20. mars kl. 12 møttes Fellesforbundet og NHO Reiseliv for å utveksle sine krav og starte forhandlingene på Riksavtalen. Avtalen omfatter nærmere 8000 av Fellesforbundets medlemmer.

Riksavtalen er en overenskomst mellom Fellesforbundet (LO) på arbeidstakersiden og NHO Reiseliv (NHO) på arbeidsgiversiden. Avtalen gjelder for arbeidstakere innenfor overnattingsvirksomhet, serveringsvirksomhet, cateringsvirksomhet og lignende på land. Forhandlingsleder for Fellesforbundet er forbundssekretær Clas Delp. 

Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør, der partene forhandler om alle tariffavtalens bestemmelser, både lønn og øvrige vilkår.

Se alle datoer for lønnsoppgjøret her

Krever økt kjøpekraft 

Fellesforbundets hovedkrav for årets lønnsforhandlinger er å styrke medlemmenes kjøpekraft. Det innebærer at det blant annet fremmes krav om at Riksavtalens minstelønnssatser og tillegg for arbeid på kveld, lørdag, søndag og natt heves. 

– Etter tre år med reallønnsnedgang skal våre medlemmer ha et oppgjør som sikrer dem en inntekt som er høyere enn prisveksten. Signalet fra Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon er entydig: Vi skal sørge for at ansatte i hotell- og restaurantnæringen får en reell økning i lønningene, sier Clas Delp. 

Vil gjøre bransjen mer attraktiv

Når Fellesforbundet forhandler om Riksavtalen med NHO Reiseliv, vil det fokuseres særlig på å fremforhandle bestemmelser som kan bidra til at bransjen blir mer attraktiv i konkurranse med andre næringer. Skal man lykkes med det, må bedriftene legge til rette for at de ansatte får en mer forutsigbar arbeidshverdag, gunstigere betingelser og muligheten til å ta kompetansepåfyll som en del av jobben. 

I forhandlingene fremmes det krav om en bred etter- og videreutdanningsreform, velferdspermisjoner og seriøsitet, som følger Fellesforbundets overordnede krav for lønnsoppgjøret.

– Dersom hotell- og restaurantnæringen skal være konkurransedyktig er det helt nødvendig at vi kan tilby vilkår som både er attraktive for potensielle arbeidstakere, og som sørger for at de som allerede er i bransjen blir værende. Bransjen har et skrikende behov for å ta vare på og utvikle den kompetansen vi allerede har, sier Clas Delp, og legger til:

– I dette oppgjøret vil vi forhandle frem et resultat som er godt nok til at vi både kan beholde arbeidskraften og styrke rekrutteringen til bransjen. 

Med dette håndtrykket er årets forhandlinger mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv i gang. Her er Fellesforbundets forhandlingsleder Clas Delp og NHOs forhandlingsleder Magne Kristensen.

Med dette håndtrykket er årets forhandlinger mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv i gang. Her er Fellesforbundets forhandlingsleder Clas Delp og NHOs forhandlingsleder Magne Kristensen.

Disse utgjør Fellesforbundets forhandlingsutvalg

Clas Delp 

Forbundsledelsen, forhandlingsleder 

Inger Kristin Byberg 

Klubbleder, Select Service Partner 

Torunn Ægisdottir 

Klubbleder, Caiano Hotelldrift 

Jan Roger Ulvang 

Tillitsvalgt, Radisson Blu Royal Garden Hotel 

Anne Marie Andersen 

Klubbleder, Scandic Park Sandefjord 

Sandra Spjeld   

Klubbleder, Compass Group Norge   

Ann Kristin Sletvold 

Klubbleder, Thon Hotel Brønnøysund 

Børge Ånesen 

Forbundsstyret 

Merethe Solberg 

Forbundsstyret