Hopp til hovedinnhold

Brudd i frontfagsmeklingen

Det er brudd i frivillig mekling mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Det er sendt varsel om plassfratredelse for over 14 000 medlemmer.

Jørn Eggum står foran industribygg hvor det kommer ut damp og smeltet stål lyser i bakgrunnen.
Foto: John Trygve Tollefsen

Lønnsoppgjøret går inn i en avgjørende fase når forhandlingene på tariffavtalen Industrioverenskomsten går til tvungen mekling.

Riksmekleren har innkalt partene til tvungen mekling med oppstart onsdag 3. april klokken 10:00.

Fristen for tvungen mekling går ut ved midnatt lørdag 6. april.

Stor omfang ved streik

Fellesforbundet har varslet hvilke bedrifter som omfattes ved konflikt.

Varselet innebærer at 14 301 arbeidstakere kan bli tatt ut i strek dersom Fellesforbundet og Norsk Industri ikke kommer til enighet innen fristen.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum understreker at målet er å komme til enighet gjennom mekling. Men dersom dette ikke går, er streik et faktum.

– Dette første uttaket vil bidra til en effektiv streik som vil ramme arbeidsgiversiden hardt. Skulle vi ende i konflikt vil det fortløpende komme flere uttak, sier Eggum.

Fellesforbundet har gått inn i oppgjøret med krav om blant annet reallønnsøkning og etter- og videreutdanningsreform.

Varselet om plassfratredelse omfatter 134 bedrifter. 113 av disse er organisert i Norsk Industri, mens de øvrige er bedrifter Fellesforbundet har direkteavtale med.

Varslet omfatter alle Fellesforbundets medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten ved disse bedriftene. Unntatt er

  • lærlinger
  • arbeidstakere som ved iverksettelse av konflikten er i arbeid på oppdrag i utlandet eller på reise til slike oppdrag. Disse omfattes ikke av dette varslet før oppdrag er avsluttet etter ordinær fastsatt arbeidsplan.

Listene viser hvilke bedrifter dette gjelder.

Mer om tariffoppgjøret

Fellesforbundets krav på Industrioverenkomsten