Hopp til hovedinnhold

Lønnsoppgjøret er i gang

Fellesforbundet og Norsk Industri har startet forhandlingene. Se kravene her.

Jørn Eggum og Knut Sunde utveksler krav og gir hverandre et håndtrykk.
Jørn Eggum i Fellesforbundet og Knut Sunde i Norsk Industri utvekslet i dag krav fra arbeidstakerne og arbeidsgiverne til lønnsoppgjøret. Foto: Håvard Sæbø/Magasinet for fagorganiserte

Forhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri på tariffavtalen Industrioverenskomsten kalles frontfaget. Resultatene fra disse forhandlingene danner rammen for lønnsutviklingen i Norge.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum har i dag overlevert arbeidstakernes krav til forhandlingene. Han leder forhandlingene på vegne av Fellesforbundet.

– I år er det pengene som gjelder. Folk har gått gjennom dyrtid og renteøkninger, og merker at lønnen rekker stadig kortere. I år skal vi ha en lønnsøkning som ligger over prisveksten, slår Eggum fast.

Kravet om styrket kjøpekraft følger opp Fellesforbundets overordnede krav for lønnsoppgjøret.

Utdanningsreform for arbeidsfolk

Tariffoppgjøret handler likevel om mer enn kroner og øre. Tariffavtalene er kjøreregler for arbeidslivet, og Fellesforbundet har i dette oppgjøret flere krav for å forbedre tariffavtalen.

Kine Asper Vistnes er nestleder i Fellesforbundet og politisk ansvarlig for Industrioverenskomsten. Hun sier etter- og videreutdanning er et hovedkrav i årets tariffoppgjør.

– Samfunnet er i utvikling og bedriftene gjennomgår store endringer, både med digitalisering, i møte med klimautfordringene og med sikte på nye produkter og markeder. Da er det avgjørende viktig at våre dyktige fagarbeidere får utviklet sin kompetanse, sier Kine Asper Vistnes.

Fellesforbundets landsmøte vedtok forslag om en bred etter- og videreutdanningsreform. For å gjennomføre en slik reform er det avgjørende at ansatte sikres inntekt under etter- og videreutdanning.

– Vi vil at arbeidsgiverne forplikter seg til å være med på en reform som skal tar utgangspunkt i produksjon og service, og som legges til rette for våre arbeidsfolk. Og de må sikres lønn når de styrker sin kompetanse til bedriftenes beste, sier Vistnes.

230222-kine-3859.jpg
Kine Asper Vistnes, nestleder i Fellesforbundet

Andre tariffkrav

Fellesforbundet har fått inn flere tusen forslag til forbedringer av tariffavtalene. Blant sakene mange har tatt opp, er behovet for velferdspermisjoner for å følge barn til legen.

– Derfor fremmer vi et krav om at arbeidstaker har rett til permisjon med lønn for å følge barn under 12 år til lege, helsestasjon eller tannlege, sier Kine Asper Vistnes.

Det vil også blant annet bli fremmet krav på seriøsitet i arbeidslivet.

Arbeidsgiversidens krav

Knut Sunde, fungerende administrerende direktør i Norsk Industri, overleverte arbeidsgivernes krav til tariffoppgjøret. Kravene er tilgjengelig til nedlasting under.