Hopp til hovedinnhold

Bryter forhandlingene på frontfaget

Fellesforbundet har i dag brutt forhandlingene med Norsk Industri. Lønnsoppgjøret går nå til mekling.

Jørn Eggum og Knut Sunde utveksler krav og gir hverandre et håndtrykk.
Hit, men ikke lenger: Fellesforbundet har brutt forhandlingene med Norsk Industri på Industrioverenskomsten. Forhandlingene på frontfaget har pågått siden mandag 18. mars. Foto: Håvard Sæbø/Magasinet for fagorganiserte

Fellesforbundets krav i årets lønnsoppgjør er blant annet økt kjøpekraft og en etter- og videreutdanningsreform. Det ligger også flere krav på bordet for å utvikle tariffavtalen.

Les mer om kravene her

Det har ikke lyktes partene å komme til enighet gjennom forhandlinger. Fellesforbundet har derfor brutt forhandlingene med Norsk Industri.

– Vi har hatt konstruktive runder med motparten, men forhandlingene går ikke raskt nok fremover. Nå trenger vi at det bores dypere i kravene og blir større fremdrift. Derfor tar vi nå oppgjøret videre til mekling, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Møtes til mekling

Torsdag ettermiddag møtes partene hos Riksmekleren for å planlegge frivillig mekling.

– Når vi opplever at vi ikke kommer videre med kravene våre, må vi har Riksmeklerens hjelp. Jeg ser fram til å komme videre i arbeidet, sier Eggum.

Fellesforbundet har i forbindelse med bruddet også meldt plassoppsigelse 32 108 medlemmer Fellesforbundet organiserer på Industrioverenskomsten. Dette er første steg på veien til å kunne ta ut medlemmene i streik ved konflikt.

Frontfaget

  • Frontfaget er forhandlingene mellom Fellesforbundet og arbeidsgiverforeningen Norsk Industri på tariffavtalen Industrioverenskomsten.
  • Ved at vi først forhandler på vegne av konkurranseutsatt industri, sikrer vi at hele samfunnet får ta del i en lønnsvekst som kan forsvares i produktivitetsvekst og lønnsomhet i industrien.
  • Frontfagsforhandlingene legger normen for lønnsdannelsen i samfunnet. 
  • Gjennom frontfaget sikrer vi dermed at lønnsveksten ikke svekker norsk konkurransekraft. Ved å sikre arbeidsplasser i privat sektor, sørger vi for å finansiere velferd for alle.
  • Frontfaget har historisk opprinnelse i Fellesforbundets forløper Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund og tariffavtalen Verkstedsoverenskomsten (VO). VO er i dag en del av Industrioverenskomsten. 

Les mer om frontfaget i Store norske leksikon