Hopp til hovedinnhold

Enighet og godt resultat på VTA-overenskomsten

Klokka 12 i dag møttes partene på VTA-overenskomsten til tarifforhandlinger. Resultatet var klart allerede etter 3,5 timer og resultatet er et skikkelig lønnsløft og utvidede velferdsordninger.

Dag Sandvik og Hege Espe
Dag Sandvik fra ASVL og Hege Espe fra Fellesforbundet med resten av Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon i bakgrunnen. Foto: Willy Bergsnov

Motpart i forhandlingene var ASVL som organiserer rundt 200 stort sett offentlig eide bedrifter spredt over hele landet. VTA står for «varig tilrettelagt arbeid» og representerer en viktig gruppe arbeidstakere for fremtidens Norge.

Solid lønnsøkning og nye tillegg

Etter en effektiv forhandlingsøkt preget av god stemning og gjensidig respekt, ble partene enige om et generelt kronetillegg til alle på 2 kroner pr. time. Minstelønnen økes med kr 2,50 og lander på kr 30,50 pr. time.

– Dette er et resultat vi er veldig godt fornøyd med, sier Hege Espe, forhandlingsleder fra Fellesforbundet. VTA-overenskomsten har hatt god lønnsutvikling de siste årene. Dette viser hvilken nyttig ressurs disse arbeidstakerne representerer for samfunnet.

Arbeidstakere omfattet av VTA-overenskomsten mottar 100% uføretrygd i tillegg til lønnen de får fra sin arbeidsgiver.

Bedre velferdsordninger

Arbeidstakere omfattet av VTA-overenskomsten har allerede fått innført mange gode velferdsordninger som de andre overenskomstene fremdeles kjemper for. Disse ordningene ble i dag utvidet til også å gjelde lønnet «permisjon for vaksinering når myndighetene setter i gang eller oppfordrer til massevaksinasjon».

– På mange måter er VTA-overenskomsten det egentlige frontfaget, sier en fornøyd Hege Espe. Mange av de rettighetene vi kjemper for på de andre overenskomstene er allerede innført her. VTA-overenskomsten viser at det er mulig å innføre bedre velferdsordninger for våre medlemmer.

LM103044.jpeg
Forhandlingsdelegasjonen fra Fellesforbundet bestod av (fra venstre) Rune Hanto, Karin Steen, Hege Espe, Cato Augestad og Mona Eriksen.

Nytt smusstillegg

Partene ble også enige om å innføre et smusstillegg på 6 kroner pr. time for «særlig smussig arbeid». Dette er arbeidsoppgaver som ikke inngår i de ordinære arbeidsoppgavene, men som må utføres ved behov. Eksempler på slikt arbeid er skifting av maskindeler, filtre og rengjøringrengjøring av lakkbokser.

Dette er en helt ny bestemmelse i overenskomsten og noe forhandlingsdelegasjonen er godt fornøyd med å ha fått gjennomslag for.

Uravstemming

Forslaget til ny tariffavtale går til uravstemming tirsdag 14. mai. Hege Espe og resten av delegasjon oppfordrer medlemmene til å stemme JA til resultatet.

Forhandlingsdelegasjonen

Hege Espe Fellesforbundet
Rune Hantho Fellesforbundet
Cato Augestad Oddaprodukt AS
Karin Steen OPT AS
Mona Eriksen SR Produkter AS