Hopp til hovedinnhold

Et budsjett som gir medlemmene bedre råd

– Arbeiderpartiet og Senterpartiet legger til rette for at Fellesforbundets medlemmer kan dra nytte av den positive utviklingen i norsk økonomi, sier forbundsleder Jørn Eggum. 

Jørn Eggum i signalgult sikkerhetstøy intervjues av journalist.
Fellesforbundets leder Jørn Eggum er fornøyd med regjeringens forslag til revidert statsbudsjett. Foto: John Trygve Tollefsen

Den rødgrønne Ap-Sp-regjeringen la i dag fram sitt forslag til revidert statsbudsjett. Budsjettet viser at pilene snur for norsk økonomi.

135.000 flere nordmenn har kommet i jobb siden tredje kvartal 2021. Dette gir rom for både økt kjøpekraft og reallønnsvekst.

– En ansvarlig oljepengebruk sikrer at lønnsveksten vi forhandlet fram i oppgjøret ikke spises opp av inflasjon. Dette er trygg økonomisk styring, sier Eggum og legger til:

– Samtidig bidrar budsjett til arbeid for Fellesforbundet medlemmer med satsingene på bygging av forsvar og sykehus.

Regjeringen sikrer arbeid for bygningsarbeiderne  

Budsjettet legger opp til økt byggeaktivitet i Norge.  Flere byer får glede av nye sykehus. I Stavanger, Drammen, Oslo og Hjelset utenfor Molde pågår det full byggeaktivitet.

Lånebevilgningene for 2024 tilsier en anslått byggeaktivitet på 10 milliarder kroner.

Eggum er fornøyd med at regjeringen lytter til Fellesforbundets krav om statlige byggeprosjekter for å holde bygningsarbeidere i arbeid.

–Budsjettets planer for nye forsvarsbygg, sykehus, veiprosjekter og energieffektivisering gir arbeidsplasser og økt aktivitet i hele landet. 

Det gjenstår fortsatt mye før gapet i markedet er fylt opp, men dette skaper tro på bedre tider for mine medlemmer, legger Eggum til.

Kvitterer ut landsmøtets krav om CO2-kompenasjon

Det reviderte budsjettet kvitterer ut et viktig krav fra Fellesforbundets landsmøte, med en styrking av CO2-kompansjonsordningen for kraftintensiv industri.

Etter forhandlinger landet klima og miljøministeren og partene i industrien en avtale om CO2-kompensasjonsordningen for årene 2024–2030, som gir forutsigbarhet.

– Ap-SP regjeringen har en annen arbeidsmetode enn vi opplevde fra det borgerlige. For denne budsjettposten har Fellesforbundet vært direkte involvert i prosessen på vegne av våre medlemmer i treforedlingsindustrien. Nå har vi sikret en bærekraftig ordning for norsk industri fram mot 2030, sier Jørn Eggum.

Les mer om enighet på CO2-kompensasjonsordningen

Kampen for et seriøst arbeidsliv koster penger 

Regjeringen vil doble tilskuddet til Fair Play Bygg, og øker støtten med 2 millioner kroner i 2024. Fellesforbundet er glade for dette. Det er fortsatt store problemer med useriøse aktører i norsk arbeidsliv, samtidig som høyrestyrte kommuner paradoksalt nok har kuttet i støtten til Fair Play. 

­– Vi skulle gjerne sett at også bevilgningen til Arbeidstilsynet ble styrket. Fellesforbundet er bekymret for at Arbeidstilsynet har for liten kapasitet i forsvaret for arbeidsfolks liv og helse, og til innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og useriøsitet, sier Jørn Eggum. 

Spesielt utspill fra Venstre

På den andre siden reagerer forbundslederen på Venstres utspill i media om at regjeringen bruker Ukraina-krigen som en unnskyldning for å satse store pengesummer på forsvar og helse. 

­– Landet står oppe i en utenrikspolitisk utfordring som savner sidestykke i etterkrigstiden. Mens Venstre velger å bruke lidelsene i Ukraina til sin politiske vinning, og klarer samtidig å argumentere for kutt i sykepenger. Det er veldig spesielt, konstanterer Eggum.