Hopp til hovedinnhold

Fellesforbundet leder an i årets lønnsoppgjør

På LOs representantskap i dag ble det vedtatt at årets lønnsoppgjør blir forbundsvist. Det betyr at Fellesforbundet er først ut i årets forhandlinger.

Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør hvor alle tariffavtalens bestemmelser er oppe til forhandling. Alt fra lønn, arbeidstid, pensjon, velferdspermisjoner og overtidsbetaling kan forhandles.

Fellesforbundet krever økt lønn

Fellesforbundets krav til tariffoppgjøret er økt kjøpekraft og en bred etter- og videreutdanningsreform.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum kommer med et soleklart budskap fra forbundet.

– Tilbakemeldingene vi har fått er entydige. Etter år med høy inflasjon og et stadig tøffere rentenivå, er økte lønninger det aller viktigste for folk, sier Eggum.

– Kravet er økt kjøpekraft. Det innebærer at lønningene må øke mer enn prisveksten. Forbundet mener også at lavtlønte skal ha et ekstra lønnstillegg, slår forbundslederen fast.

Frontfaget

  • Frontfaget er forhandlingene mellom Fellesforbundet og arbeidsgiverforeningen Norsk Industri på tariffavtalen Industrioverenskomsten.
  • Ved at vi først forhandler på vegne av konkurranseutsatt industri, sikrer vi at hele samfunnet får ta del i en lønnsvekst som kan forsvares i produktivitetsvekst og lønnsomhet i industrien.
  • Frontfagsforhandlingene legger normen for lønnsdannelsen i samfunnet. 
  • Gjennom frontfaget sikrer vi dermed at lønnsveksten ikke svekker norsk konkurransekraft. Ved å sikre arbeidsplasser i privat sektor, sørger vi for å finansiere velferd for alle.
  • Frontfaget har historisk opprinnelse i Fellesforbundets forløper Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund og tariffavtalen Verkstedsoverenskomsten (VO). VO er i dag en del av Industrioverenskomsten. 

Les mer om frontfaget i Store norske leksikon