Hopp til hovedinnhold

Enighet på Godsavtalen og Transportselskaper

Nye avtaler gir medlemmene solid lønnsøkning og økt kjøpekraft.

Forhandlingsleder Ole Einar Adamsrød er godt fornøyd med resultatet av forhandlingene.

Tirsdag kveld ble Fellesforbundet enig med motpartene, Norges Lastebileier-Forbund og NHO Logistikk og Transport om nye tariffavtaler på Godsavtalen og Transportselskaper i Norge.

Avtalene omfatter omlag 2 000 lastebilsjåfører innen langtransport, nærtransport og distribusjon.

Etter to dager med forhandlinger kom partene til enighet og en samlet forhandlingsdelegasjon er meget godt fornøyd med de nye tariffavtalene for medlemmene, og påpeker det solide løftet på minstelønn på 15 kr. timen.

Andre nøkkeltall fra forhandlingene

  • Generelt tillegg på 7 kr. pr. time med virkning fra 1. april
  • Godstillegg på 3,50 kr. med virkning fra 1. juni
  • Fagbrevtillegg økes med 2 kr. til 13 kr. pr. time

Alle lønnstrinn knyttet til minstelønn økes med 2,- kr pr. time pr. trinn for: Godssjåfører, Verkstedarbeidere, Hjelpearbeidere, Vaskere, Renholdspersonell.

En samlet forhandlingsdelegasjon mener dette resultatet følger frontfaget godt, og anbefaler årets oppgjør. De håper medlemmene setter seg nøye inn i resultatet og avgir sin stemme ved uravstemning 25. juni.