Hopp til hovedinnhold

Lønnsforhandlingene for byggfagene er i gang

I dag leverte Fellesforbundet sine krav til NHO Byggenæringen og forhandlingen om ny tariffavtale for byggfagene er dermed i gang.

Christian Justnes utveksler kravdokumenter med sin motpart fra NHO Byggenæringen, Siri Bergh.

Tirsdag 19. mars kl 11.00 møttes partene på Majorstua i Oslo for å reforhandle Fellesoverenskomsten for byggfag, som er tariffavtalens fulle navn.

Avtalen omfatter mer enn 18.000 av Fellesforbundets medlemmer, og er byggenæringens største tariffavtale.

Økt kjøpekraft er hovedkravet

Forventningene til årets oppgjør er store i en tid hvor levekostnadene har steget mye mer enn lønningene.

– Nå har våre medlemmer opplevd reallønnsnedgang flere år på rad. Det er derfor helt naturlig at vårt absolutte hovedkrav er knyttet til økonomi og økt kjøpekraft. Samtidig er det viktig at utviklinga av minstelønnssatsene holder tritt, og det vil vi sørge for også i dette oppgjøret, sier Christian Justnes, forbundssekretær i Fellesforbundet og forhandlingsleder.

Forutsigbar arbeidstid

I tillegg til et skikkelig lønnsløft er en forutsigbar arbeidstid viktig for Fellesforbundets medlemmer. Bygningsarbeidere har ofte har lang reisevei til en arbeidsplass som stadig flyttes.  

– Vi ser ei utvikling hvor det blir viktigere og viktigere for våre medlemmer å få kontroll på arbeidstida, og på den måten også kontroll på fritida si. Derfor kommer vi i år med krav som er knyttet til både plassering av arbeidstid og bestemmelsene for daglig reisetid, sier Christian Justnes.

Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon. Første rekke fra venstre: Joakim Gebhardt, Julie Wilhelmsen, Christian, Justnes, Torgeir Aakre, Odd Andre Olsen, Preben Lindberg, Kenneth Olderøyen. Andre rekke fra venstre: Alexander H. Øyen, Ørjan Reinholdsen, Magnus Alstadsæter, Kjetil Grønsberg, Harald Braaten, Jan Petter Gruholt, Bjørn Tore Myrvang, Eddy Henningsen. Foto: Willy Bergsnov, Fellesforbundet
Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon. Første rekke fra venstre: Joakim Gebhardt, Julie Wilhelmsen, Christian Justnes, Torgeir Aakre, Odd Andre Olsen, Preben Lindberg, Kenneth Olderøyen. Andre rekke fra venstre: Alexander Hopland-Wøien, Ørjan Reinholdsen, Magnus Alstadsæter, Kjetil Grønsberg, Harald Braaten, Jan-Petter Gruholt, Bjørn Tore Myrvang, Eddy Henningsen. Foto: Willy Bergsnov, Fellesforbundet

Fokus på etter- og videreutdanning

Kompetanse og fagkunnskapen blant norske arbeidere har sakket akterut sammenliknet med deres skandinaviske og europeiske kamerater. Vi lever i en brytningstid hvor ny teknologi kommer i et økende tempo.

Christian Justnes er opptatt av at også norsk byggebransje skal leve på kompetanse og produktivitet, og ikke på lavlønnskonkurranse.  

– Hvis det norske næringslivet også i framtida skal være høyproduktivt, er tida nå overmoden for å få på plass en etter- og videreutdanningsreform. Arbeidsfolk må få de samme muligheten til dette som resten av samfunnet, og vi kommer til å reise krav som skal sikre både retten til fri og inntektssikring under etter- og videreutdanning.

Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon

Christian Justnes Forbundssekretær/Forhandlingsleder
Torgeir Aakre Tillitsvalgt, Skanska AS
Eddy Henningsen Klubbleder, Backe Rogaland AS
Kjetil Grønsberg Tillitsvalgt, Anders Grevstad AS
Jan-Petter Gurholt Konserntillitsvalgt, PEAB Norge AS
Odd André Olsen Konserntillitsvalgt, Veidekke ASA
Magnus Alstadsæter Klubbleder, ØMF Evensen & Evensen AS
Bjørn Tore Myrvang Klubbleder, Nilsson AS
Preben Lindberg Klubbleder, VEF Entreprenør AS
Ørjan Reinholdsson Klubbleder, OBOS Block Watne Entreprenør AS
Julie Wilhelmsen Avdelingsleder, Forbundsstyret
Kenneth Olderøien Konserntillitsvalgt, Forbundsstyret
Harald Braathen Avdelingsleder, Representantskapet
Joakim Gebhardt Administrasjonen
Alexander Hopland-Wøien Administrasjonen