Hopp til hovedinnhold

Mekler videre på overtid

Fellesforbundet og Virke er enige om å fortsette meklingen for grossistoverenskomsten på overtid. Dermed er det fortsatt fare for streik fra torsdag morgen.

Forhandlingsleder Joachim Espe.

Fellesforbundet og Virke er i tvungen mekling etter at Fellesforbundet krevde brudd i den frivillige meklingen 10. mai.

Partene hadde frist for å komme til enighet på grossistoverenskomsten onsdag 15. mai kl. 24.00.

Ved midnatt ble partene enige om å mekle videre på overtid. Dersom Fellesforbundet og Virke ikke lykkes med å komme til enighet, kan omlag 4 000 medlemmer gå ut i streik fra og med torsdag morgen.

Informasjon til medlemmer som er omfattet av overenskomsten

  • Det er tidligere sendt ut lister med oversikt over plassfratredelse ved konflikt.
  • Vi holder deg oppdatert på meklingen på våre nettsider.
  • Dersom meklingen fortsetter på overtid, skal alle møte på jobb som vanlig, med mindre annen beskjed blir gitt.
  • Ved konflikt blir det orientert via nettsidene. Vi sender også SMS til alle medlemmer vi har registrert med mobilnummer.
  • Ved konflikt skal du forholde deg til beskjeder fra avdeling og tillitsvalgte.

Fellesforbundet har varslet hvilke bedrifter som vil omfattes av en eventuell konflikt.

Varselet innebærer at medlemmer på grossistoverenskomsten kan bli tatt ut i streik fra og med onsdag, dersom partene ikke kommer til enighet.

Varselet om plassfratredelse omfatter 106 bedrifter. Dette gjelder både bedrifter tilsluttet Virke og bedrifter som har direkteavtale med Fellesforbundet.

Grossistoverenskomsten er en tariffavtale mellom Fellesforbundet og Virke, og omfatter 3 677 av Fellesforbundets medlemmer. Avtalen gjelder for arbeidstakere innen blant annet lager, varedistribusjon, transportbedrifter og grossist.

Oppstart mekling mellom Fellesforbundet og Virke på grossistoverenskomsten.

Fellesforbundet bryter forhandlingene med Virke på grossistoverenskomsten.