Hopp til hovedinnhold

Meklingen i byggfagene fortsetter på overtid

Det har ikke lykkes Fellesforbundet å komme til enighet med NHO Byggenæringen om ny tariffavtale innen fristen. Riksmekleren har bedt partene fortsette meklingen ut over natten, noe partene har akseptert.

Christian Justnes under meklingene sammen med Joakim Damian Gebhardt og Harald Braathen
Forhandlingsleder Christian Justnes vurdere motpartens tilbud sammen med Joakim Damian Gebhardt og Harald Braathen Foto: Willy Bergsnov

Partene hadde opprinnelig frist til midnatt tirsdag 9. april for å bli enige om en ny tariffavtale for byggfagene, men har ikke lykkes. 

Onsdag morgen sitter partene fremdeles i mekling. Fellesforbundets medlemmer møter på jobb som vanlig.

Den tvungne meklingen kommer som et resultat av at forhandlingsleder Christian Justnes og resten av forhandlingsdelegasjonen for Fellesoverenskomsten for byggfag brøt den frivillige meklingen sist fredag.

Fellesforbundets viktigste krav i lønnsoppgjøret er økt kjøpekraft og en etter- og videreutdanningsreform.

Byggfagene har også egne krav om ordnede forhold rundt reise- og arbeidstid. Målet er en mer forutsigbar fritid for de ansatte.

16.700 medlemmer kan bli tatt ut i streik fra onsdag om ikke partene kommer til enighet.

Fredag formiddag sendte Fellesforbundet ut plassoppsigelse til 16.700 medlemmer i byggenæringen. Faren for storstreik er derfor tilstede når meklingen går inn i sine siste timer.

Informasjon til medlemmer som er omfattet av overenskomsten

  • Det er tidligere sendt ut lister med oversikt over plassfratredelse ved konflikt.
  • Vi holder deg oppdatert på meklingen på våre nettsider.
  • Dersom meklingen fortsetter på overtid, skal alle møte på jobb som vanlig, med mindre annen beskjed blir gitt.
  • Ved konflikt blir det orientert via nettsidene. Vi sender også SMS til alle medlemmer vi har registrert med mobilnummer.
  • Ved konflikt skal du forholde deg til beskjeder fra avdeling og tillitsvalgte.