Hopp til hovedinnhold

Dobler streikeuttaket i industrien

Fellesforbundet vil raskt trappe opp en eventuell konflikt i frontfaget.

Pål Lillebråthen, Jørn Eggum, Ole-Magnus Kristiansen og Jonas Aronsen.
KAMPKLARE: Medlemmene ved Pon Equipment på Rudshøgda vil raskt få følge av flere Fellesforbundet-medlemmer dersom det blir konflikt. Foto: John Trygve Tollefsen

Lørdag ettermiddag er det innspurt i frontfagsmeklingen. Samtidig varsler Fellesforbundet at ytterligere om lag 15 000 medlemmer vil bli tatt ut i streik dersom det blir konflikt.

Fellesforbundet og Norsk Industri er i tvungen mekling på Industrioverenskomsten. Før meklingen startet ble det varslet et første streikeuttak ved konflikt, da på over 14 000 medlemmer.

Se hvem som blir tatt ut først ved streik

Trapper raskt opp eventuell konflikt

Uttaket som varsles lørdag, er andre uttak. Dette vil tre i kraft fra torsdag 11. april klokken 06:00. Dette andre streikeuttaket omfatter til sammen 597 bedrifter og 14 904 medlemmer.

  • Varselet om plassfratredelse omfatter 430 NHO-bedrifter med 12 609 medlemmer.
  • I tillegg omfattes 149 bedrifter Fellesforbundet har direkteavtale med, med ytterligere 2295 medlemmer.

Varslet omfatter alle Fellesforbundets medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten ved disse bedriftene. Unntatt er

  • lærlinger
  • arbeidstakere som ved iverksettelse av konflikten er i arbeid på oppdrag i utlandet eller på reise til slike oppdrag. Disse omfattes ikke av dette varslet før oppdrag er avsluttet etter ordinær fastsatt arbeidsplan.

Komplette lister ligger til nedlasting.