Hopp til hovedinnhold

Argumentliste: Hvorfor melde seg inn

Som tillitsvalgt er det viktig å kunne argumentere for hvorfor det lønner seg å bli medlem i Fellesforbundet. Her finner du en rekke gode argumenter.

Vi må være mange!

 • Det er antallet medlemmer som bestemmer fagbevegelsens innflytelse
 • Det er vi organiserte som oppretta velferdsstaten – og det er vi som må forsvare den
 • Fellesforbundet gir de organiserte på en arbeidsplass verktøyene til å sloss for bedre lønns- og arbeidsforhold
 • Over hundre års historie har vist oss at det er kun når vi står mange sammen vi kan greie å få vår rettmessige del av verdiene som skapes i bedriften og samfunnet.

Tariffavtale = sikkerhetsnett

 • Når vi forhandler sentralt må vi som regel forsvare alt det vi har før vi kan oppnå noe nytt
 • Med en tariffavtale begrenses arbeidsgivers mulighet til å diktere arbeidstid. Det er viktig at vi som jobber på bedriften er med å bestemme når og hvor lenge vi skal jobbe.
 • Tariffavtalen gir deg en bedre pensjon gjennom AFP-ordningen. Det er kun når du jobber på bedrift med tariffavtale at du har krav på AFP
 • Alle er avhengige av hvilke resultater fagbevegelsen oppnår – også de som ikke er medlemmer. Hvis vi mister noe i tariffavtalene, mister de uorganiserte det samme. Derfor trenger vi et sterkt fellesskap av mange organiserte.
 • Det er viktig å ha kontroll på minstelønna. Det har vi gjennom gode tariffavtaler og en sterk fagbevegelse. Hvis avstanden blir for stor mellom topp og bunn, betyr det at bedrifter med gode lønns- og arbeidsforhold vil tape.
 • Med medlemmer og klubb på bedriften har vi gjennom Hovedavtalen og tariffavtalene krav på (og et rammeverk for) å komme i forhandlinger med ledelsen. På uorganiserte bedrifter har man ikke samme forhandlingsrett, noe som gir arbeidsgiver nesten total styringsrett. Klubb forutsetter medlemmer og tillitsvalgt, og det gir dere som arbeidstakere mulighet for makt som sjefen ellers sitter alene på.
 • Opparbeida rettigheter er ikke hugget i stein. Hvis det blir få eller ingen medlemmer på bedriften faller tariffavtalen bort sammen med alle rettighetene i den.

Yrkesskade

Mange av våre medlemmer jobber i bransjer der man fort kan bli utsatt for en yrkesskade. Forsikringsselskapene vil som oftest nekte utbetaling fordi det er vanskelig å bevise årsakssammenheng  mellom skaden og tapt inntekt. De er uansett ikke interessert i å betale ut "for mye" i erstatning. Da er det godt å ha et forbund i ryggen som har erfaring med slike saker, og som hjelper deg gjennom prossesen. Medlemmer av Fellesforbundet får utbatalt ca. 40 millioner i erstatning hvert år for yrkesskader og andre typer saker.

NB! Hvis det er en skade på din bedrift er det viktig å ta kontakt med avdeling  med en gang, sånn at frister blir overholdt og saksgangen blir riktig.

En profesjonell organisasjon

 • Det koster å ha en organisasjon som kan hjelpe deg når du trenger det
 • Medlemmer i Fellesforbundet får hjelp fra tillitsvalgt, avdeling, forbund og LOs advokater
 • Forbundet jobber også med å fremme våre interesser i politiske saker som angår alle oss som jobber innenfor forbundets bransjer. Det kan være endringer i Arbeidsmiljøloven, rammevilkår for de enkelte bransjene, sosiale ytelser eller utbygging av vei og jernbane.
 • Forbundet skolerer medlemmer og tillitsvalgte sånn at de blir satt i stand til å jobbe for gode lønns- og arbeidsforhold på sin bedrift. Kurs i regi av Fellesforbundet koster ikke noe for medlemmer.
 • For å ha et apparat som kan håndtere alle disse arbeidsoppgavene må forbundet ha en sunn økonomi, og medlemskontingenten er den eneste inntektskilden forbundet har.

Etter- og videreutdanning

Når du har vært sammenhengende medlem av Fellesforbundet i tre år kan du få støtte til etter- og videreutdanning gjennom LOs studiefond, beløpet blir korrigert hvert år. Noen bransjer har egne støtteordninger i tillegg. Sjekk med din avdeling hva du har rett på.

Medlemmene bestemmer

Det er medlemmene i Fellesforbundet som foreslår hvilke krav som skal stilles i tariffoppgjørene og som godkjenner eller forkaster resultatet i avstemning. Hvis du er medlem har du påvirkningskraft på dine egne lønns- og arbeidsvilkår.

LO Favør

Medlemskap i Fellesforbundet gir deg innboforsikring, fritids- og ulykkesforsikring og en forsikring som gir en utbetaling til etterlatte. Du kan tegne billige forsikringer i tillegg når du er medlem i Fellesforbundet. Se hvilke forsikring du har, og hvilke tilbud du kan få som medlem på: www.lofavor.no

Les mer om fordeler ved å være medlem i Fellesforbundet.