Hopp til hovedinnhold

Hva er bortsetting av arbeid?

Bortsetting av arbeid

 Noen ganger er arbeidsmengden så stor at bedriften ønsker å sette bort en del av et arbeid. Dette må det forhandles om med klubben. Bilag 14 i Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) står det om innleie og bortsetting av arbeidet (1.2):

Dersom bedriften ønsker å leie inn arbeidskraft eller sette bort deler av arbeidet, skal det på forhånd forhandles med de bedriftstillitsvalgte, jfr. Hovedavtalen §9-3.

Saksbehandling:
I protokollen bør det fremgå hva som er bemanningsbehovet, begrunnelsen for ikke å ansette, samt omfanget og varigheten for innleien/utsettingen.

Forslag til en protokoll om bortsetting av arbeid finnes her.