Hopp til hovedinnhold

Tariffoppgjøret 2020

Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor i Norge. Vi sitter i førersetet når krav skal fremmes og forhandlinger gjennomføres. Det forhandles om lønn, pensjon, arbeidstid og andre grunnleggende rettigheter.

Foto: Håvard Sæbø/LO Media

 

Årets oppgjør

Årets tariffoppgjør vil skjer forbundsvist. Industrien vil være frontfag.

Les mer om oppgjørsformen

Les LOs vedtak om tariffoppgjøret 2020

Datooversikt - Tariffoppgjøret 2020:

Januar 2020: Tariffavtalene sies opp. Klubbene må gjøre seg klare. Les hvilke oppgaver som skal utføres i veiledningsheftet

Februar 2020: LOs representantskap vedtar oppgjørsform og hovedkrav

Mars 2020: Frontfaget starter opp som de først til å forhandle

April 2020: De første forhandlingene sluttføres, og legges ut til uravstemning.

Mai/juni/juli 2020: Det forhandles på avtalene suksessivt utover sommeren. Normalt er det uravstemning i tre omganger.

Etter forhandlingene:

Når forhandlingene er fullført er det du og andre medlemmer som bestemmer om resultatet er godt nok. Dette skjer gjennom det vi kaller en uravstemning.

Informasjon om hver enkelt overenskomst vil bli lagt ut når lønnsoppgjøret er i gang.