Tariffoppgjøret 2020

Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor i Norge. Vi sitter i førersetet når krav skal fremmes og forhandlinger gjennomføres. Det forhandles om lønn, pensjon, arbeidstid og andre grunnleggende rettigheter. Det er medlemmene som avgjør hvilke saker Fellesforbundet prioriterer i tariffoppgjøret.

Datooversikt - Tariffoppgjøret 2020:

August/september 2019: Debatt og skriving av forslag ute i klubber og avdelinger

Oktober 2019: Innsending av forslag til forbundet før 4. oktober. Din avdeling har en frist som er tidligere enn det. Bransjerådene diskutere hva de ønsker å prioritere

November 2019: Mobilisering og forberedelse til oppgjør. Om å gjøre å være flest mulig til listeutveksling!

Desember 2019: Bransjerådene samles for å gjøre sine endelige prioriteringer

Januar 2020: Tariffavtalene sies opp. Klubbene må gjøre seg klare. Les hvilke oppgaver som skal utføres i veiledningsheftet

Februar 2020: LOs representantskap vedtar oppgjørsform og hovedkrav

Mars 2020: Frontfaget starter opp som de først til å forhandle

April 2020: De første forhandlingene sluttføres, og legges ut til uravstemning.

Mai/juni/juli 2020: Det forhandles på avtalene suksessivt utover sommeren. Normalt er det uravstemning i tre omganger.

Etter forhandlingene:

Når forhandlingene er neste vår er det du og andre medlemmer som bestemmer om resultatet er godt nok. Dette skjer gjennom det vi kaller en uravstemning. Vi kommer tilbake med mer praktisk informasjon om dette senere.