Hopp til hovedinnhold

Kartonasjeoverenskomsten tariffoppgjøret 2020

Enighet på kartonasjeoverenskomsten.

forhandlingsdelegasjon grafisk og kartonasje.jpg
Fellesforbundets forhandlingsutvalg.

Det er enighet om oppgjøret på kartonasjeoverenskomsten.

Generelt tillegg

Det gis et generelt tillegg på kr. 18,75 pr. uke (kr. 0,50 per time) fra den 1.4.2020.

Nye minstelønnssatser

Faglærte, lønn pr uke kr.

6489

Ikke faglærte uten ansiennitet, lønn pr uke kr.

6103

Ikke faglærte med to års ansiennitet, lønn pr uke kr.

6199

Forskuttering av sykepenger

Bestemmelsen om forskuttering av sykepenger er endret på samme måte som i frontfaget og den nye bestemmelsen lyder:

Protokolltilførsel 4:

Norsk Industri og Fellesforbundet vil anbefale lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger der dette ikke gjøres.

Bedriftene har ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger.

Denne overenskomsten forhandles samlet med grafiske overenskomster.