Hopp til hovedinnhold

Miljøbedrifter i Norge

Etter 15 timer med sammenhengende mekling ble partene enig om et resultat på Miljøbedrifter i Norge.


Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon er godt fornøyd med meklingsresultatet. 

Enighet i meklingen med Norsk Industri 

Det var planlagt mekling over to dager på avtalen for Miljøbedrifter i Norge med Norsk Industri. Men med godt forarbeid og løsningsorienterte delegasjoner på begge sider ble partene enig før meklingsfristens utløp.

– Vi har fått gjennomslag for viktige endringer i tariffavtalen med blant annet fornyelse av selve avtalen som da gir en mer brukervennlig og fremtidsrettet avtale, sier forhandlingsleder Ole Einar Adamsrød fra Fellesforbundet.


Noen nøkkeltall:

  • Generelt tillegg på 4 kroner og et justeringstillegg på 2 kroner. Totalt 6 kroner som gir en årslønnsvekst på 11 700 kroner.
  • Minstelønnssatsen økes med 11,50 kroner. Dette gir en årslønnsvekst på 22 425 kroner i året.
  • Diett ved overtid økes til 96 kroner.

– Det er også satt av penger til lokale forhandlinger. Vi oppfordrer tillitsvalgte til å bruke disse i lokale forhandlinger, sier Adamsrød.


Videre fikk vi inn tekst om:

  • Vi har fått inn en merknad i overenskomsten som gjør den mer forutsigbar og fremtidsretta for bransjen

  • Styrking rundt bestemmelsen om bedriftsansiennitet

  • Styrking av nye fagbrev i avtalen

  • Arbeidstøy skal tilpasses kvinner der unisex-modellen ikke er tilfredsstillende

  • Vernebriller med styrke

  • Styrking av lokal drøfting på tjenestepensjon

  • Overtidsdiettbestemmelsen blir økt


Resultatet er anbefalt av forhandlingsdelegasjonen

– Resultatet skal nå ut på uravstemning blant medlemmene. Fellesforbundets forhandlingsutvalg anbefaler å stemme ja til forslaget. Vi håper at medlemmene setter seg nøye inn i resultatet og avgir sin stemme ved uravstemningen 22. juni, avslutter Adamsrød.

Se resultatet fra uravstemningen her.