Hopp til hovedinnhold

Avisbudavtalen tariffoppgjøret 2024

Enighet mellom Fellesforbundet og MBL på avisbudavtalen.

A6B9EEBB-1CFB-4951-BD88-2482A92E2839_1_201_a.jpeg

Tirsdag ettermiddag ble Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening enig om en ny avtale for medlemmene på avisbudavtalen.

Forhandlingsleder Endre Lie er godt fornøyd med den nye avtalen.

– Vi gikk inn i forhandlingene med krav om økt kjøpekraft, og dette resultater løfter medlemmene og styrker avtalen. Vi har fått løftet minstelønnssatsene, økt matpengesatsen samt et  justeringstillegg til lokal fordeling. Samlet gir dette en virkning på minimum 11,41 pr. time, sier Lie.

Noen nøkkeltall

  • Det gis et generelt tillegg på kr. 7 pr. time som legges på minstelønnssatsene fom. 1.4.2024.
  • Matpengesatsen økes til kr. 107
  • Justeringstillegg på kr. 2 pr. time

Forhandlingslederen kommer med en presisering om det lokale justeringstillegget.

– Det settes av to kroner per time som et justeringstillegg til lokal fordeling. Tillegget gis med virkning fra 1. april i år, og hvis partene ikke blir enige om bruken av pengene da fordeles summen likt på arbeidstakerne, sier Lie.

– Det lokale justeringstillegget gjelder kun for ansatte som er ansatt før vedtagelsestidspunktet, forklarer forhandlingslederen.

  • Se enighetsprotokollen nederst i saken.

Resultatet er enstemmig anbefalt av forhandlingsdelegasjonen

– Resultatet skal nå ut på uravstemning blant medlemmene på avisbudavtalen. Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon har enstemmig anbefalt å stemme ja til forslaget. Vi håper alle medlemmer setter seg nøye inn i resultatet og avgir sin stemme ved uravstemningen, avslutter Lie.