Hopp til hovedinnhold

De grafiske overenskomstene

Her vil du fortløpende finne informasjon om overenskomst for trykkerier og grafiske bedrifter, overenskomst for bokbindere og overenskomst for serigrafiske bedrifter i tariffoppgjøret 2024.

Tarifforhandlingene på de grafiske overenskomstene startet klokka 11.15 mandag 3. juni.

Tarifforhandlingene ble avsluttet natt til onsdag 5 juni, rett over midnatt. Resultatet ble enighet om økt kjøpekraft til alle medlemmene, nedsettelse av et utvalg som skal vurdere sammenslåing av overenskomstene og en åpning for innføring av en ny avtale for reklame- og designbyråene.

Økonomiske nøkkeltall

  • Et generelt tillegg på kr 7,– pr. time med virkning fra 1. april
  • Et utjevningstillegg på kr 3,50 pr. time til lokal fordeling fra 1. juli

  • Minstelønna øker med kr 10,50 pr. time fra 1. april

  • Skiftsatsene økes med 5%

Uravstemming

Forhandlingsdelegasjonen fra Fellesforbundet var enstemmig. Forhandlingsleder Kristin Gjestrum og resten av forhandlingsdelegasjonen anbefaler at medlemmene bruker sin stemmerett og stemmer for avtalene.

De nye avtalene sendes til medlemmene for uravstemming 25. juni.