Hopp til hovedinnhold

Enighet med Norsk Industri om de grafiske overenskomstene i natt

Fellesforbundet og Norsk industri kom endelig til enighet om de grafiske overenskomstene etter lange forhandlinger som strakte seg til over midnatt.

Forhandlingsleder Kristin Gjestrum fra Fellsforbundet utveksler kravdokumenter med motpart Martin Jørgen Thorgersen fra Norsk Industri.
Forhandlingsleder Kristin Gjestrum fra Fellesforbundet og Martin Jørgen Thorgersen fra Norsk Industri ble enige i natt. Foto: Willy Bergsnov

Forhandlingsleder Kristin Gjestrum fra Fellesforbundet er godt fornøyd med resultatet:

– Vi opplever at vi har fått på plass et godt økonomisk resultat og lagt grunnlaget for videre arbeid innenfor IFB-bransjen.

En øking av medlemmenes kjøpekraft var det viktigste kravet Kristin Gjestrum hadde med seg inn i forhandlingene med Norsk Industri.

Resultatet etter to dagers forhandlinger ble et lønnsløft til alle medlemmene. Lønnsøkningen følger de rammene som ble lagt av frontfaget i vår.

Nøkkeltall grafisk

  • Et generelt tillegg på kr 7,– pr. time med virkning fra 1. april
  • Et utjevningstillegg på kr 3,50 pr. time til lokal fordeling fra 1. juli

  • Minstelønna øker med kr 10,50 pr. time fra 1. april

  • Skiftsatsene økes med 5%

Fellesforbundet og Norsk Industri ble også enige om et utvalgsarbeid som skal vurdere overenskomststrukturen. I dag er medlemmene i grafisk bransje fordelt på tre forskjellige overenskomster. Utvalget skal vurdere muligheten for å slå sammen disse.

IFB-bransjen skal med

Utvalget skal også vurdere behov for særskilte tariffbestemmelser tilpasset bedrifter som i hovedsak arbeider med visuell informasjon og grafisk kommunikasjon – den såkalte «IFB-bransjen». Nye bestemmelser for aktuelle bedrifter på området kan innføres i tariffperioden ved enighet.  

IFB-bransjen dekker fagområdene visuell informasjon og grafisk kommunikasjon. Dette er bransjen hvor man finner reklame- og designbyråene. Målet er å sikre lønn- og arbeidsvilkårene i en bransje som tradisjonelt har hatt få fagorganiserte.

Carsten Østby Håkonsen fra avdeling 850, Oslo grafiske forening, var bisitter i forhandlingene. Han har vært en av pådriverne for innføring av denne avtalen.

LM104393.jpg
Forhandlingsleder fra Fellesforbundet, Kristin Gjestrum, er fornøyd etter nattens forhandlinger.

Nøkkeltall kartonasje

  • Et generelt tillegg på kr 7,– pr time med virkning fra 1. april

  • Et bransjetillegg på kr 1,– per time fra 1. juni

  • Minstelønna øker med kr 8,– pr. time med virkning fra 1. april

  • Skiftsatsene økes med 5%

Det er enighet om å bytte navn på overenskomsten fra Overenskomst for for bølgepappfabrikker, kartonasjefabrikker, konvolutt-, pose-, papp- og papirvarefabrikker og plast- og foliefabrikke til Kartonasjeoverenskomsten.

Uravstemming 25. juni

En enstemmig forhandlingsdelegasjon er fornøyd med resultatene og anbefaler at medlemmene stemmer for de nye avtalene ved uravstemmingen 25. juni.

Mer informasjon om de grafiske overnskomstene

Mer informasjon om kartonasjeoverenskomsten

Alt om tariffoppgjøret 2024