Hopp til hovedinnhold

Kartonasjeoverenskomsten

Her vil du fortløpende finne informasjon om kartonasjeoverenskomsten i tariffoppgjøret 2024.

Tarifforhandlingene på kartonasjeoverenskomsten startet klokka 11.15 mandag 3. juni.

Tarifforhandlingene ble avsluttet natt til onsdag 5 juni, rett over midnatt. Resultatet ble enighet om økt kjøpekraft til alle medlemmene og 

Nøkkeltall kartonasje

  • Et generelt tillegg på kr 7,– pr time med virkning fra 1. april

  • Et bransjetillegg på kr 1,– per time fra 1. juni

  • Minstelønna øker med kr 8,– pr. time med virkning fra 1. april

  • Skiftsatsene økes med 5%

Det er enighet om å bytte navn på overenskomsten fra «overenskomst for bølgepappfabrikker, kartonasjefabrikker, konvolutt-, pose-, papp- og papirvarefabrikker og plast- og foliefabrikker» til «kartonasjeoverenskomsten».

Uravstemming

Forhandlingsdelegasjonen fra Fellesforbundet var enstemmig. Forhandlingsleder Kristin Gjestrum og resten av forhandlingsdelegasjonen anbefaler at medlemmene bruker sin stemmerett og stemmer for avtalene.

De nye avtalene sendes til medlemmene for uravstemming 25. juni. 

Kravdokumenter