Hopp til hovedinnhold

Enighet i lønnsoppgjøret for hotell- og restaurantbransjen

Fellesforbundet og Hovedorganisasjonen Virke har kommet til enighet i årets lønnsoppgjør for hotell- og restaurantbransjen. Resultatet er en solid lønnsøkning, et ekstra løft for nattvakter og arbeid med en bred kompetansereform.

220113-Clas Delp-4364.jpg

Mandag ettermiddag ble Fellesforbundet og Hovedorganisasjonen Virke enige i forhandlingene om Landsoverenskomsten for Hotell- og Restaurantvirksomheter.

Fellesforbundets Clas Delp er svært fornøyd med resultatet fra årets lønnsoppgjør, som sikrer Fellesforbundets medlemmer et solid lønnsløft, økt forutsigbarhet og bedre arbeidsvilkår. 

– I dette oppgjøret har vi stilt krav som om å få inn bestemmelser i avtalen som kan bidra til at bransjen blir mer attraktiv å jobbe i over tid, og sørger for at ansatte i bransjen får mer å rutte med etter tre års reallønnsnedgang. Vi er fornøyde med at vi nå har kommet til enighet med arbeidsgiversiden om et resultat som bidrar til dette, og som sikrer medlemmene våre en reell økning i lønningene, sier Clas Delp. 

Styrker kjøpekraften til alle i bransjen  

Alle som er omfattet av overenskomsten vil få et generelt tillegg på 7 kroner. Enigheten innebærer også en ekstra økning av tilleggene for nattvakter, de som jobber skift, har lang bedriftansiennitet og de som har fagbrev. 

Resultatet for Landsoverenskomsten for Hotell- og Restaurantvirksomheter viderefører rammen fra frontfaget på 5,2 prosent.

I tillegg til de sentrale tilleggene skal det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger. 

– Dette resultatet sørger for et lønnsløft som vil merkes av alle i bransjen, og vil bidra til at vi både kan beholde kompetansen vi allerede har og styrke rekrutteringen. Nå løfter vi gulvet, samtidig som vi sikrer tillegg som belønner ansatte for å stå lenge i jobben. Dette er en god dag for alle våre medlemmer, sier Delp, og legger til:

– Vi er spesielt fornøyd med at vi nå har fått et ekstra løft for nattvakter. Det er en stor og viktig seier!

Vil samarbeide om kompetanseutvikling

Et av Fellesforbundets hovedkrav i årets lønnsoppgjør har vært å videreføre arbeidet med å sørge for at arbeidstakerne får muligheten til å ta kompetansepåfyll som en del av jobben. 

Vi er derfor fornøyd med å ha kommet til enighet med Hovedorganisasjonen Virke om å ha en fortløpende dialog for å vurdere bransjens kompetansebehov.   

Nøkkeltall og andre gjennomslag

  • Generelt tillegg på 7 kr for alle  
  • Minstelønnssats for de med 2 års praksis heves med 8 kr (inkludert det generelle tillegget)
  • Minstelønnssats for de med mer enn 4 års praksis heves med 10, 50 kr (inkludert det generelle tillegget)
  • Nytt fagbrevtillegg heves til 10 kr
  • Tilleggene for kveld, helg og natt økes med 10 prosent
  • Det skal i tillegg føres reelle lokale lønnsforhandlinger 

Resultatet som er fremforhandlet skal nå til uravstemming blant Fellesforbundets medlemmer. Fristen for denne er 7. mai 2024.

– I Fellesforbundet er det medlemmene som bestemmer. Jeg oppfordrer alle medlemmene til å si sin mening om forslaget, og bruke stemmeretten, sier Clas Delp.