Bekymret over arbeidsledigheten

bilde til nyhetssak

Nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad, deltok 13. oktober på høring om statsbudsjettet for 2017. Der uttrykte han bekymring over arbeidsledigheten innen industri og bygg og anlegg, som ser ut til å ha bitt seg fast.

- I Fellesforbundet er det mange medlemmer som er berørt av ledighet, og flere har gått ledige i lengre tid. Innenfor industrien og innenfor bygg og anlegg er den registrerte ledigheten nær 5 prosent. Det gjelder helt ledige. I tillegg kommer permitterte og delvis ledige, innledet Krogstad for Finanskomiteen.

Som tidligere omtalt, syntes Krogstad at det foreslåtte statsbudsjettet inneholder for få tiltak mot arbeidsledigheten. Nestlederen stilte seg blant annet kritisk til følgende:

 • At det ikke satses mer på investeringer i bedrifter i fastlands-Norge
 • At budsjettet foreslår å fjerne startavskrivningene på maskiner og utstyr
 • At statsbudsjettet ikke allerede i 2017 setter av midler til bygging av nye kystfartøy
 • At særskatten på kraftselskapene økes med 1,3 prosentpoeng

Fellesforbundet har også levert sine synspunkter på statsbudsjettet skriftlig.

2-3 milliarder mer

Avslutningsvis etterlyste Krogstad en større sysselsettingspakke enn det regjeringen har foreslått.

- Den bør være 2-3 milliarder større. Flere arbeidsmarkedstiltak, både ordinære og for dem med nedsatt funksjonsevne. Mer midler til oppussing og rehabilitering av offentlige bygg. Informasjonen om ordningen med bedriftsintern opplæring bør bli bedre, slik at flere bedrifter benytter seg av den.

Bli medlem!

Become a member!
Vi hjelper deg med:

 • sentrale lønnstillegg
 • kollektive lokale forhandlinger
 • juridisk bistand ved behov
 • støtte til etterutdanning

...og mye, mye mer

Bli medlem

Se dine medlemsfordeler


Hvem organiserer vi?

Fellesforbundet organiserer arbeidstakere innen et bredt spekter av yrkesgrupper i privat sektor. Studenter, elever og lærlinger er også velkomne som medlemmer hos oss! I dag organiserer vi medlemmer innenfor:

 • byggeindustrien
 • leverandør-, verksted- og teknologiindustrien
 • tømrere, snekkere, murere og andre som jobber innen byggfagene
 • papir- og treforedlingsindustrien
 • overnatting -, servering - og cateringvirksomheter på land
 • grafisk personell i aviser, trykkerier, bokbinderier, design- og førtrykksbedrifter og emballasjeindustrien
 • havbruksnæringen
 • bilteknikere, bilmekanikere, billakkerere, lagerarbeidere med flere
 • flymekanikere og flyarbeidere
 • tekstil og konfeksjon
 • jordbruks-/avløserarbeid, gartnerarbeid, planteskoler og skogbruk, naturforvaltning og skogplantebransjen
 • medarbeidere i arbeidsmarkedsbedriftene
 • arbeidstakere som har varig tilrettelagt arbeid