Kravene for biloverenskomsten er levert

bilde til nyhetssak

5. april startet forhandlingene for biloverenskomsten. Viktige krav er forbedret tjenestepensjon, forskuttering av sykepenger og garantibestemmelser på biloverenskomsten.

Fellesforbundets forhandlingsleder Kine Asper, mens forhandlingsleder for Norges Bilbransjeforbund er Stig Morten Nilsen.

Last ned kravene fra Felleforbundet her

Norges Bilbransjeforbund overleverte ingen skriftlige motkrav

Bli medlem!

Become a member!
Vi hjelper deg med:

  • sentrale lønnstillegg
  • kollektive lokale forhandlinger
  • juridisk bistand ved behov
  • støtte til etterutdanning

...og mye, mye mer

Bli medlem