Tillitsvalgt? Bidra til å få et seriøst arbeidsliv!

bilde til nyhetssak

Mange tillitsvalgte melder om stort innslag av sosial dumping og useriøsitet på arbeidsplasser som jobber på oppdrag for det offentlige. Fellesforbundet har nå laget et hefte for å hjelpe dem med å motarbeide utviklingen.

Stadig flere hevder at anbudssystemet og prispress faktisk bidrar til å tvinge virksomheter vekk fra de tradisjoner og kulturer, som vi har bygget opp i norsk arbeidsliv gjennom mer enn hundre år. For å få til prosesser i kommuner og fylker må våre lokalledd engasjere seg.

Hefte om seriøsitetskrav

Vi har laget et hefte om seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser som hjelper dere med det. Heftet inneholder argumentasjon, avtalen om seriøsitet, link til strategiske råd for innkjøp i kommuner og fylker og forslag til interpellasjon og vedtak i kommunestyrer og fylkesting.

Bruk heftet og ta kontakt med lokale politikere for å få vedtak også i din kommune og ditt fylke.

Heftet foreligger ikke i trykt versjon, men bare elektronisk. du finner den på siden for avdeling og klubb, under nyttige dokumenter.

Lykke til!