Hopp til hovedinnhold

Korzyści dla członków

Jako członek Fellesforbundet jesteś częścią społeczności dążącej do budowania środowiska pracy opartego na równych prawach dla wszystkich. Wraz z wykwalifikowanymi przedstawicielami personelu oferujemy pomoc prawną i najlepsze programy ubezpieczeniowe na rynku.

Członkowie pracujący w przedsiębiorstwie objętym układem zbiorowym pracy zyskują:

 

  • Wynagrodzenie gwarantowane umową (zgodnie z postanowieniami układu zbiorowego dla Twojej branży). Prawo do corocznych negocjacji lokalnych.
  • 37,5 lub mniej godzin pracy tygodniowo. Wsparcie w przypadku niedobrowolnej pracy w niepełnym wymiarze godzin lub naruszenia prawa albo umowy dotyczącej godzin pracy.

  • Ustawowy urlop rodzicielski, opiekuńczy lub w celach edukacyjnych. Jako partner masz prawo do 14 dni płatnego urlopu w związku z narodzinami/adopcją dziecka
  • Co najmniej 50%, a często 100% dodatku za godziny nadliczbowe
  • Różne dodatki, takie jak dodatki za pracę wieczorem, w nocy i w weekend
  • Świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego i dodatek AFP (emerytura umowna)
  • 5 tygodni urlopu i 12% świadczenia urlopowego
  • Prawo do pomocy/oceny prawnej w przypadku rozwiązania umowy 
  • Prawo do pomocy/oceny prawnej w przypadku urazu związanego z pracą

O układach zbiorowych pracy 

Przedsiębiorstwo nieobjęte układem zbiorowym pracy

Jeśli jesteś członkiem, ale pracujesz w przedsiębiorstwie, które nie jest objęte układem zbiorowym pracy, nadal masz prawo do wsparcia w przypadku niedobrowolnej pracy w niepełnym wymiarze godzin lub naruszenia norweskiej ustawy o środowisku pracy, jak również w przypadku urazu wiązanego z pracą lub zwolnienia. 

Opcje ubezpieczenia oferowane przez Fellesforbundet

Ubezpieczenie wyposażenia domu LOfavør: Pełnowartościowe ubezpieczenie wyposażenia i ruchomości obejmujące również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie na wypadek pomocy prawnej oraz ubezpieczenie wyposażenia i ruchomych elementów majątku. Ubezpieczenie to nie obejmuje członków będących studentami.

Podstawowe ubezpieczenie LOfavør: Ta polisa ubezpieczeniowa zapewnia „pierwszą pomoc” finansową w postaci jednorazowej wypłaty w przypadku śmierci członka, jego współmałżonka / partnera prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe lub dziecka. Ubezpieczenie to nie obejmuje członków będących studentami.

Ubezpieczenie od wypadków w czasie wolnym od pracy LOfavør: Ta polisa ubezpieczeniowa zapewnia wsparcie finansowe w przypadku śmierci, niepełnosprawności i ponoszenia kosztów leczenia na skutek wypadku, do którego doszło poza godzinami pracy. Do tego ubezpieczenia uprawnieni są wszyscy członkowie poniżej 70. roku życia, z wyłączeniem członków studenckich.

Pobierz broszurę na temat ubezpieczeń (w języku norweskim)

Ubezpieczenia za dodatkową opłatą

Ubezpieczenie od kosztów pomocy prawnej: Wszyscy aktywnie zawodowo członkowie Fellesforbundet mogą zamówić to ubezpieczenie począwszy od 1 maja 2020. Koszt ubezpieczenia to 71 koron miesięcznie. Polisa ta obejmuje kluczowe dziedziny prawa w życiu prywatnym, takie jak sprawy rodzinne i spadkowe, zakup towarów, czynsz, spory sąsiedzkie, roszczenia ubezpieczeniowe i odebranie prawa jazdy.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu na wypadek pomocy prawnej (w języku norweskim).

Ubezpieczenie podróżne LOfavør: Wszyscy aktywnie zawodowo członkowie Fellesforbundet mogą zamówić to ubezpieczenie począwszy od 1 maja 2020. Koszt ubezpieczenia to 95 koron miesięcznie. Polisa obejmuje najbliższą rodzinę ubezpieczonego, 24 godziny na dobę, na całym świecie. Nie obejmuje ubezpieczenia zapłaconego wkładu własnego i anulacji.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu podróżnym (w języku norweskim).

Bardzo korzystne oprocentowanie kredytów hipotecznych

Lofavør oferuje członkom szeroki zakres korzyści. Zapoznaj się z sekcją Kredyty hipoteczne LOfavør (w języku norweskim), gdzie znajdziesz ofertę kredytów hipotecznych z korzystnym oprocentowaniem.

Wsparcie w zakresie dokształcenia lub szkoleń

Jeśli przez ostatnie 3 lata byłeś/aś członkiem Fellesforbundet możesz ubiegać się o wsparcie z funduszu edukacyjnego LO. Fundusz oferuje wsparcie na całoroczne dokształcenie, jak i na krótsze kursy i szkolenia.

Dowiedz się więcej o wsparciu w zakresie dalszego kształcenia się / szkolenia (w języku norweskim)

Samozatrudnienie

Możesz zostać członkiem Fellesforbundet nawet jeśli jesteś osobą samozatrudnioną. 

Dowiedz się więcej tutaj (w języku norweskim).