Hopp til hovedinnhold

Sterkere sammen

Nå forhandler vi din lønn og dine rettigheter på jobben. Stå sammen med oss – bli med i Fellesforbundet!

Lønnsoppgjøret er i gang

Trygghet i arbeidslivet og en lønn å leve av kommer ikke av seg selv. Derfor bør du bli med i fagforeningen.

I årets lønnsoppgjør krever vi:

  • Økt lønn – styrket kjøpekraft

Lønnen må stige mer enn prisene, slik at folk får mer igjen i lommeboka. Det må gis ekstra lønnstillegg til de som har lav lønn.

  • Etter- og videreutdanning for alle

Når vi omstiller økonomien og jobbene, må folk få fri og økonomi til å bygge på kunnskapen. Vi vil ha en storstilt satsing på etter- og videreutdanning for vanlige arbeidsfolk.

  • Et enda bedre arbeidsliv

Vi forhandler alle tariffavtalene våre i år. På den enkelte avtale fremmer vi egne krav om saker som økte tillegg, bedre likestilling, skikkelig arbeidstøy og velferdspermisjoner. 

Bli med på laget

Gjennom å være organisert i fagforeningen styrker arbeidsfolk sin innflytelse over lønn og arbeidsliv.  

Jo flere vi er, jo sterkere blir vi. Derfor vil vi ha med deg på laget. 

Alt om medlemskap i Fellesforbundet