Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Fellesforbundet på to stortingshøringer

Investeringer i strategisk viktige næringer og kamp mot sosial dumping sto på agendaen 18. oktober. Da deltok Fellesforbundet i to høringer om statsbudsjettet, henholdsvis i Næringskomiteen og i Arbeids- og sosialkomiteen.

Bevilgningene til det statlige investeringsselskapet Investinor reduseres kraftig i det foreslåtte statsbudsjettet. Det kan gå utover næringer som er strategisk viktige for framtiden, påpekte Jørn Prangerød (bildet), rådgiver ved samfunnspolitisk avdeling, overfor Næringskomiteen.

- Det virker på oss som man bygger ned Investinor for å bygge opp «Fornybar AS» under OED. Vi tror ikke det er klokt. For det første bygger man ned kompetansemiljø i Investinor, som trolig har kostet noen titalls millioner å bygge opp. Så skal man bygge opp igjen på nytt i «Fornybar AS».

- Og for det andre avskjæres kapitalbehovet og investeringsmulighetene i næringer som faller utenfor definisjonen av fornybar. Det kan f.eks. gjelde helse og legemiddelindustri, fortsatte Prangerød.

Se den TV-overførte høringen her.

Vil utvikle strategisk viktige bedrifter

Fellesforbundet mener at regjeringen heller burde utredet hvordan organiseringen av Investinor eller et nytt investerings- og eierskapsinstrument, kan bidra til å sikre utvikling og nasjonal forankring av strategisk viktige bedrifter i Norge sammen med private eiere. Det innebærer investeringer i «modne»/allerede eksisterende bedrifter som er strategisk viktige for Norge, uavhengig av virksomhetsområde.

Fellesforbundet har også levert sine synspunkter til Næringskomiteen skriftlig.

20 000 ordinære arbeidstiltaksplasser

Nestleder Steinar Krogstad stilte i Arbeids- og sosialkomiteen, der han tydelig påpekte at statsbudsjettet ikke tar høyde for den økende arbeidsledigheten innenfor industri og bygg og anlegg. Blant annet er omfanget av tiltaksplasser for lite. I kommende budsjett ønsker Fellesforbundet midler til 20 000 ordinære arbeidstiltaksplasser.

- Det vil gi god avkastning, uttalte Krogstad.

Se Fellesforbundets tidligere utallelser om statsbudsjettet her og her.

Se Fellesforbundets uttalelser om Meld. St. 33 (2015–2016): NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet her.

Sosial dumping nedprioritert

Krogstad framhevet også sosial dumping som et stort problem for det norske arbeidslivet, og henviste blant annet til NRKs oppslag om økende behov for fagutdannede, 18. oktober. Regjeringen har tidligere gått inn for et treparts bransjeprogram, men Krogstad måtte med skuffelse konstatere at dette er blitt nedprioritert i foreslått statsbudsjett.
Samtidig etterlyste han et utvidet samarbeid med fagbevegelsen i bransjer som er preget av sosial dumping.

Se den TV-overførte høringen her.

Fellesforbundet har også levert sine synspunkter til Arbeids- og sosialkomiteen skriftlig.