Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Enighet i byggfagene

Byggfagene har ny tariffavtale med mer minstelønn, en svært viktig likestillingssak og mye mer.

Et godt stykke på overtid klarte Fellesforbundet og BNL å komme til enighet i tariffoppgjøret for byggfagene. Foto: John Trygve Tollefsen

Etter å ha meklet over 15 timer på overtid, kom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) i havn med tariffoppgjøret på Fellesoverenskomsten for byggfag. Forhandlingsleder Per Skau er ikke i tvil om hva som er viktigst.

– Det desidert viktigste gjennomslaget for oss, er en solid økning i minstelønnssatsene. Økt minstelønn gir en mer seriøs bransje og mer å leve av for de som jobber i bransjen.

Akkordlønn innebærer at den ansatte lønnes etter hvor mye vedkommende produserer, og har vært avgjørende for lønnsutviklingen og produktiviteten i byggenæringen. Nå skal partene jobbe sammen for å sørge for at flere i byggfagene får akkordlønn.

– Dette blir et forpliktende samarbeid hvor vi blant annet skal utrede servicesenter for akkordlønn, utarbeide en veileder for hvordan gjennomføre et akkordlønnssystem, og vi skal kjøre kampanjer for å fremme akkordlønn, forteller Per Skau.

Generelt tillegg og reelle lokale forhandlinger

Det blir et generelt tillegg på femti øre i timen. I tillegg blir det gitt et påslag på akkordtariffene, og alle satsene øker.

– Dette innebærer at alle får tillegg, og at de som har minst får mest. Samtidig er det viktig å påpeke at vi også forhandler satser i mellomoppgjør, så det blir en ny runde i 2021, sier Per Skau.

Lokale lønnsforhandlinger står for en stor del av lønnsøkningen i byggfagene. Derfor var det en selvfølge å få slått fast at det skal gjennomføres lokale forhandlinger.

– Det har vært avgjørende for oss at det blir gjennomført reelle lokale forhandlinger. Koronakrisen har rammet noen bedrifter og bransjer hardt, mens andre går så det griner. Der det går godt, må de ansatte få sin rettmessige andel av verdiskapingen.

Per Skau Siri Bergh.jpg
Fellesforbundets forbundssekretær Per Skau og BNLs direktør Siri Bergh har kommet i mål med tariffoppgjøret på Fellesoverenskomsten på byggfag. (Foto: Siri Stang/BNL

Likestillingsseier

Fellesforbundet og BNL har jobbet sammen for å rekruttere flere kvinner til byggfagene. I dette tariffoppgjøret tar partene et felles sprang for mer likestilling i bransjen, og sikrer at kvinner får forsvarlige garderobe- og toalettløsninger.

– Mange kvinner har i dag for dårlige garderobe- og toalettforhold på byggeplassene. Nå skal det innføres separate toaletter og garderobe på alle byggeplasser. Dette er et krav som veldig mange har vært opptatt av. Nå er det en felles erkjennelse av at dette er viktig, sier Per Skau.

Fellesforbundet har vært opptatt av å øke seriøsiteten i byggebransjen. Nå har BNL og Fellesforbundet avtalt kjøreregler som skal bidra til mer seriøsitet.

– Nå har vi flere verktøy for å sikre at man bruker seriøse underentreprenører på våre byggeplasser, sier Skau.

Likebehandling av forskuttering av sykelønn er et viktig krav fra frontfaget. Fellesforbundet har fått gjennomslag for dette kravet også på Fellesoverenskomsten for byggfag.

– Tariffavtaler er mer enn lønn. Dette er endringer i avtalen som handler om å skape et bedre arbeidsliv, sier Skau.

Fornøyd med oppgjøret

I juni vedtok NHO en forhandlingsposisjon hvor de ikke ville gi noe som helst. Null i sentrale tillegg, null i lokale forhandlinger, null i økt minstelønn og null endring av tariffavtalen, var arbeidsgivernes inngang til forhandlingene.

– Vi vet at NHO gikk inn i dette oppgjøret med null som eneste svar. Frontfaget fikk hull på alle disse nullene, og det har gjort det mulig for oss å få gjennomslag på sentrale tillegg, økt minstelønn, reelle lokale forhandlinger og endringer i tariffavtalen, sier Skau.

Han er derfor svært fornøyd med at frontfagets resultater har blitt respektert i dette oppgjøret.

– Nå har vi fått et oppgjør som både sikrer kjøpekraften, gjør framskritt i overenskomsten og som er tilpasset situasjonen bransjen er i, avslutter Per Skau.


Nøkkeltall og fakta i lønnsoppgjøret

 • Partene har sluttet seg til frontfagets resultat på 50 øre i generelt tillegg
  Overenskomstens garanterte minstelønnssatser økes til:
  • fagarbeider kr. 215,70,-
  • ufaglært uten bransjeerfaring kr. 194,40,-
  • ufaglært, ett års bransjeerfaring kr. 202,50,-
  • unge arbeidstakere kr. 132,50,-
 • Akkordtariffene økes med 1,5 prosent
 • Det er arbeidet fram et anbefalt forslag til revidering av FOB. Revideringen innebærer ingen materielle endringer
 • Enighet om styrket samarbeid for seriøsitet.
 • Separate toaletter og garderober for kvinner og menn på alle byggeplasser
 • Bestemmelsen om akkord som foretrukket lønnssystem styrkes.
 • Bedriften har ikke lenger anledning til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger.
 • Utenlandsk fagutdanning som er godkjent av NOKUT gir samme lønn som fagarbeider.
 • Partene skal starte et arbeid for en treparts etter- og videreutdanningsreform. Partene satser på bransjeprogrammet Den digitale fagarbeider.
 • Bilagene vedrørende rotasjonsordninger forlenges for avtaleperiode 2020-2022. Det skal utarbeides flere forslag til rotasjonsavtaler i perioden.
 • Samme endringer for offshore som i frontfaget.

Meklingsresultatet skal nå til uravstemning blant Fellesforbundets medlemmer. Fristen for dette er 24. september.

Stemmemateriell og annen informasjon blir lagt ut på siden for Fellesoverenskomsten for byggfag når materiellet foreligger.

Riksmekleren legger ut protokoll fra meklingen når denne er klar.